هویت شهروند اسرائیلی که به جاسوسی برای رژیم ایران دستگیر گردید، افشا شد: ایمن حاج یحیی پنجاه ساله

خالد یمانی شهروند لبنانی که ایمن حاج یحیی شهروند اسرائیلی را به خدمت جاسوسی حکومت ایران در آورد

دادگاه اسرائیل اجازه داد هویت شهروندی که به ظن جاسوسی برای حکومت اسلامی ایران در بازداشت قرار داد افشا شود. وی یک شهروند عرب اسرائیلی به نام ایمن حاج یحیی می باشد که حدود پنجاه سال سن دارد و خود داوطلبانه از طریق فیس بوک با یکی از عوامل جاسوسی رژیم ایران در لبنان ارتباط برقرار کرده بود.

کیفرخواست علیه این فرد، حدود دو هفته پیش از جانب دادستانی اسرائیل به دادگاه ارائه شد. ولی در آن هنگام قاضی اسرائیلی به درخواست فرد مظنون، موافقت کرد که هویت او محرمانه بماند. ولی این موافقت روز گذشته (یکشنبه) باطل گردید و رسانه های اجازه یافتند نام او را انتشار دهند.

شهروند عرب اسرائیلی، ایمن حاج یحیی که حاضر شد برای حکومت ایران، به جاسوسی در اسرائیل بپردازد

خانواده حاج یحیی در شهرک عرب نشین طیبه در شمال اسرائیل زندگی می کند. خود او از جانب سرویس امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) متهم گردیده که اطلاعات حساسی را در اختیار حکومت ایران قرار داده و به امور امنیتی کشور آسیب جدی وارد آورده است. یکی از ماموریت حاج یحیی معرفی اماکن حساس در داخل اسرائیل بود که بتوان در آن جا به خرابکاری دست زد.

در جستجو در خانه او، دستگاه های رمزگذاری و رمزگشایی و وسایل جاسوسی دیگر به دست آمد.

اتهامات این فرد از جمله آن است که با دشمن ارتباط برقرار ساخته و قصد خیانت به کشور محل اقامت خود را داشته و اطلاعات امنیتی در اختیار دشمن قرار داده است که هدف از آن آسیب رساندن به امنیت کشور بوده است.

او همچنین به این فقره از تخلفات متهم است که وقتی احتمال داد ممکن است مورد تعقیب باشد، به از بین بردن شواهد و مدارک جرم پرداخت. اتهام دیگر او تلاش برای منحرف ساختن امور دادگاهی بوده است.

یک فقره دیگر از اتهام این فرد پولشویی می باشد و اشاره به این امر است که حکومت ایران مبلغی را بابت ادامه جاسوسی به او پرداخت کرده بود.

ایمن حاج یحیی همچنین متهم است که ماموریت داشته افراد بیشتری را در اسرائیل برای جاسوسی به سود حکومت اسلامی ایران به دام بیندازد و حتی ترتیب اجرای عملیات تروریستی و خرابکاری در داخل اسرائیل را فراهم سازد.

در اتهام نامه آمده است که حاج یحیی به مدت دو سال از طریق فیس بوک با مامور اطلاعاتی حکومت ایران در لبنان که خالد یمانی نام دارد در ارتباط بوده و در خارج از اسرائیل با او چند ملاقات داشته و با دو مامور دیگر جاسوسی ایران دیدار کرده است.

حکومت ایران سالیان دراز است می کوشد یک پایگاه جاسوسی و اطلاعاتی در اسرائیل برقرار سازد. ولی شاید این دومین مورد می باشد که یک عرب اسرائیلی به جاسوسی برای رژیم ایران متهم می گردد.

اعراب اسرائیل شهروندان وفادار به کشور خویش هستند و از میان یک میلیون و چهارصد هزار عربی که در اسرائیل زندگی می کنند، تعداد انگشت شماری از آنان در عملیات تروریستی و خرابکاری علیه این کشور دست داشته اند.

یک دیدگاه

Comments are closed.