«هکرهای ایرانی، هفت شرکت اسرائیلی و یک شرکت ایتالیایی را برای باجگیری، هک کردند»

یک شرکت امور سایبری فاش ساخت که گروهی از هکرهای ایرانی توانسته اند سامانه های کامپیوتری هفت شرکت اسرائیلی و یک شرکت ایتالیایی را هک کنند و از آن ها به باج گیری بپردازند.

شرکت چک پوینت که مشترکا توسط کارشناسان اسرائیلی و آمریکایی به هدف ردگیری هکرها برپا شده، با انتشار این خبر افزود که همه اطلاعات این شرکت ها در اختیار هکرها قرار گرفته و به “منطقه ممنوعه” انتقال یافته و چهار شرکت اسرائیلی ناچار شده اند برای پس گرفتن اطلاعات خود، مبلغی را به عنوان باج به هکرها انتقال دهند. هنوز معلوم نیست که شرکت های دیگر برای بازیافت اطلاعات هک شده به چه اقدامی دست خواهند زد.

هک کردن ذخیره های اطلاعاتی شرکت های بزرگ، یکی از شیوه های باج گیری کامپیوتری می باشد. در سال های اخیر، هکرهای ایرانی بارها توانسته اند وارد آرشیو اطلاعات شرکت های خارجی شوند و از آن ها باج بگیرند. هویت شرکت های اسرائیلی هک شده، انتشار نیافته است.

در این روش، بانک اطلاعاتی شرکت ها توسط هکرها قفل می شود و فقط در برابر دریافت باج آن را باز می کنند.

هنوز شیوه ای پیدا نشده است که به کمک آن بتوان این هکرها را ردیابی کرد و مورد پیگرد قضایی قرار داد.

چندین شرکت اسرائیلی در ردیابی هکرها تخصص پیدا کرده اند و اکثر آنها به اشتراک با کمپانی های بزرگ آمریکایی فعالیت دارند.