هک شدن دوربین‌های زندان اوین؛ رسوایی بزرگ برای ادعاهای کذب رئیسی

با هک شدن دوربین‌های مدار بسته زندان اوین، تصاویر هولناکی از رفتار زشت و غیرانسانی زندانبانان با زندانیان در معرض دید همگان قرار گرفت.

رژیم ایران همواره با دروغ و ریا، مدعی رعایت حقوق زندانیان بوده است و حتی گاهی آنقدر مرزهای وقاحت را در دروغگویی در نوردیده که زندان‌های مخوف ایران را با هتل مقایسه کرده است. البته شاید چنین هتل‌هایی هم در زندان‌های ایران و جود داشته باشند اما برای افراد خاص و مرتبط با رژیم که مدت کوتاهی بنابر مصلحت و ظاهرسازی میهمان زندان اوین بوده‌اند.

ابراهیم رئیسی در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ و زمانی که ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، گفته بود: «یک کشوری اگر نظیر جمهوری اسلامی اینگونه به زندانیانش توجه کرده است، اینقدر زندانیانش از رأفت و رحمت اسلامی بهره‌مند شده‌اند، از عفو بهره‌مند شده‌اند، اعلام کند در دنیا.»

گفتنی است بیشتر تصاویر بدرفتازی با زندانیان که از طریق هک شدن دوربین‌ها به دست آمده اند، مربوط به زمان ریاست او بر قوه قضائیه می باشد.

گفته‌های رئیسی و تصاویر زندان اوین را ببینید و مقایسه کنید: