هیات بلندپایه اسرائیلی – آمریکا، برای انجام یک دیدار تاریخی، امروز رهسپار مراکش می شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی اسرائیل که ریاست هیات اسرائیلی به مراکش را به عهده دارد

امروز برگ تازه ای در روابط نوبنیان اسرائیل و مراکش گشوده می شود و آن، سفر رسمی یک هیات عالیرتبه اسرائیلی به رَباط آن که طی آن دیدارهای مهمی صورت خواهد گرفت و روابط صلح و دوستی بین مراکش و اسرائیل گام دیگری به پیش خواهد رفت.

شخصیت آمریکایی جارد کوشنر داماد پرزیدنت ترامپ و سرپرست تلاش های صلح از جانب آمریکا برای حل معضل اعراب با اسرائیل، پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در راس یک هیات سیاسی بزرگ ایالات متحده به اسرائیل می آید و ساعاتی بعد هواپیمای آنان همراه با شخصیت های سیاسی بلندپایه اسرائیلی رهسپار مراکش می شود.

دولت پرزیدنت ترامپ در ایجاد روابط دوستی بین کشور عربی و مسلمان مراکش با دولت اسرائیل نقش مهم و اساسی ایفا کرد و اکنون یک ماه مانده به پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ، داماه او به اورشلیم می آید تا این دستاورد را جشن بگیرد و همراه با هیات اسرائیلی رهسپار رباط شود.

پادشاه مراکش و بلند پایگان سیاسی در آن کشور از برقراری صلح با اسرائیل با اشتیاق زیاد جانبداری کرده و آن را گام دیگری در راه برقراری ثبات و آرامش و نیک بختی مردم منطقه دانستند.

محمد العثمانی نخست وزیر مراکش که از اهمیت روابط با اسرائیل سخن می گوید

جارد کوشنر و همراهان، در ساعاتی که در اورشلیم حضور دارند، با نخست وزیر و وزیر دفاع و دیگر بلندپایگان دیدار کرده و درباره رویدادهای منطقه، با آنان رایزنی خواهد کرد.

کوشنر پیش از ورود به اسرائیل گفت که تلاش آن کشور برای پیشبرد صلح بین اسرائیل و کشورهای مسلمان و عرب نتایج بسیار امیدوار کننده ای داشته است.

دولت پرزیدنت ترامپ، برای آن که پادشاه مراکش را تشویق به صلح با اسرائیل کند، حق حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت. دولت الجزایر این ناحیه را متعلق به خود می داند.

دبیر شورای امنیت ملی اسرائیل و همچنین بلندپایگان وزارت خارجه از جمله شخصیت های برجسته اسرائیلی هستند که رهسپار مراکش می شوند و دیدار اصلی آنان، با نخست وزیر مراکش و وزیران عمدۀ او خواهد بود.

در مراکش این گمان وجود دارد که هنوز عواملی از جانب رژیم ایران در آن کشور فعال هستند. این افراد اخیرا کوشیدند تظاهرات اعتراض آمیز علیه اقدام دولت رَباط به خاطر دوستی با اسرائیل برگزار کنند. ولی آن گونه که رسانه های مراکشی می نویسند اکثریت بزرگ شهروندان مراکشی از دوستی با اسرائیل خرسند هستند.

هیات اسرائیلی در سفر به مراکش زمینه های همکاری بین دو کشور را مورد بررسی مشروح قرار خواهد داد. این همکاری ها می تواند بسیاری از زمینه ها را از اقتصادی و بازرگانی تا تکنولوژی و امور امنیتی دربر گیرد.