هیتلر در جنگ جهانی قصد نابودی یهودیان را داشت، ولی خود نابود شد!

هولوکاست – گفتار نخست

در تاریخ جهان جنایات بسیار روی داده، ولی هیچیک به شقاوت و قساوت جنایات آلمان هیتلری علیه یهودیان نبوده است.

گرچه در طول تاریخ صدها میلیون نفر انسان در جریان جنگ های بزرگ و یا درگیری های محلی جان باخته اند، ولی هیچ یک از آن ها به پای طرح شیطانی هیتلر برای نابودی سیستماتیک یهودیان نمی رسد.

بنا بر ارزیابی ها، تعداد قربانیان جنگ جهانی دوم از ۵۰ میلیون نفر فراتر می رود، ولی تنها قوم یهود است که هیتلر برای نابودی آن به تهیه برنامه های از پیش طراحی شده پرداخت و تشکیلات شیطانی منظمی برپا ساخت و همه امکانات خود را در اختیار آن قرار داد، تا بتواند یهودیان را هرچه زودتر و هرچه بیشتر نابود کند.

نظامیان و غیرنظامیانی که در جنگ جهانی دوم – و یا هر نبرد دیگری- جان باختند، در جریان عملیات نظامی بود.

 این نگون بختان در جبهه جنگ و هنگام رویارویی با سربازان آلمان نازی، و یا در جریانله تهاجم دشمن، بمبارانها و یا پیکارها کشته شدند.

ولی قتل عام یهودیان کشورهای اروپائی نتیجه یک برنامه ریزی بسیار دقیق و فقط به هدف نابود کردن قومی بود که تنها گناهش از نظر هیتلر آن بود که به “نژاد پست” تعلق دارد – یعنی یهودی است و پایه گذار وحدانیت حق و پیشگام ترقی بشریت و پایه گذاری موازین معنوی بوده است.

سربازان آلمان هیتلری هنگامی که سرزمینی را به تصرف درمی آوردند، معمولا با ساکنان محلی که علیه آنها نبرد نکرده بودند کاری نداشتند و آزاری به آنها نمی رساندند.

یهودیان ارتشی نداشتند که با سربازان نازی وارد جنگ شود. خصومتی با دولت آلمان و ملت آن نداشتند که علیه آن ها وارد عملیات چریکی شوند.

یهودیان اروپا انسان های پاک و بیگناهی بودند که به هیچکس بدی نکرده بودند و هرگز علیه آلمان اقدامی انجام نداده بودند.

ولی یکی از نخستین کارهای سربازان نازی هنگام اشغال سرزمینی به آن دست می زدند، اخراج یهودیان از پستها و مقاماتی بود که به آن ها داده شده بود.

اقدام بعدی نازی ها محروم کردن یهودیان از همه حقوق شهروندی، و سپس بازداشت آنها، مصادره اموال آنان، متمرکز ساختن آنها در محله های مخصوص (گتوها) و یا اماکن ویژه و در مرحله بعدی انتقال آنان به بازداشتگاههای مرگ و کوره های آدم سوزی بود.

این شیوه جنایتکارانه هرگز در تاریخ بشری سابقه و نظیر نداشته است- و از این رو، قتل شش میلیون نفر یهودی در جریان جنگ جهانی دوم، با همه جنایات و خونریزی هایی که در جریان این جنگ رخ داد متفاوت است

آلمان نازی برای نابودی هرچه سریعتر یهودیان برنامه های شیطانی طرح کرد و شیوه های دقیق و حساب شده در پیش گرفت و دستگاه هایی به راه انداخت که تا آن هنگام به مغز بشری رسوخ نکرده بود.

یادآوری این جنایات و شناخت وقایع هولناکی که علیه یهودیان در آن دوران سیاه روی داد، نه تنها برای بزرگداشت یاد این قربانیان بی دفاع ضروری است، بلکه اهمیت دیگر آن است که مردمان جهان به عمق این فجایع پی ببرند و هشیار باشند و به دیکتاتورهای دیوانه دیگر جهان امکان ندهند این جنایات را تکرار کنند.

شوربختانه هنوز درس این فاجعه آموخته نشده و جهان در سالهای اخیر شاهد نسل کشی های دیگری نیز در رواندا و دارفور و میانمار (برمه) و چندین نقطه دیگر جهان نیز بوده است.

حنایات داعش و دیگر گروه هایی که به نام اسلام آدم می کشند، نمونه دیگری از اعمال شیطانی قرن کنونی است، ولی تا ابعاد هولوکاست فاصله ای دراز دارد – گرچه به همان اندازه هولناک و دلخراش و تکان دهنده است.

در گفتارهای بعدی خواهیم دید که چرا و چگونه حزب نازی در آلمان به قدرت رسید و به تصویب قوانین یهود ستیزانه پرداخت و مقدمات کشتار یهودیان را طرح ریزی کرد و شش میلیون نفر از آنان را به قتل رساند.

ولی هیتلر آرزوی نابودی یهودیان را به گور برد.

این ملت ققنوس وار از میان خاکستر اجساد سوخته شده یهودیان در آشوویتس به پا خاست و کشور پدری خود را از نو برپا ساخت و امروز یکی از ملت های فرهیخته جهان به شمار می آید و در معنویات و علم و دانش و صنعت و درمان انسان ها در ردیف بهترین ها قرار دارد.

بدرود

درباره فجایع نازی ها این فیلم ها را نیز می توانید ببینید:

هولوکاست به روایت تصویر


سرزمین قهرمانان و هولوکاست، فیلم مستند “به سوی نسل کشی نازی ها”