هیلی: «ایالات متحده رفتارهای رژیم ایران را بیش از این تحمل نخواهد کرد»

در واکنش به ادامه سرکوبگری های رژیم ایران علیه ملتی که آزادی و بهبودی زندگی خود را خواستار هستندف خانم نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده رفتارهای فتنه گرانه حکومت ایران را بیش از این تحمل نخواهد کرد».

خانم هیلی گفت: «نباید اجازه داد که برجام به عنوان وسیله ای برای سرپوش نهادن بر نقض معیارهای جهانی و قطعنامه های سازمان ملل از جانب حکومت ایران باشد.

اظهارات خانم هیلی در وبسایت فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا بازتاب یافته، و در آن از جمله آمده است: «امروز، رئیس جمهوری ایالات متحده در اقدامی قاطعانه، روشن کرد که آمریکا همچنان به مفاد توافق هسته ای با ایران پایبند باقی می ماند، اما رفتار خطرناک و بی ثبات کنند رژیم ایران را تحمل نخواهد کرد».

در ادامه این پیام آمده است: «انتظار داریم که کشورهای دیگر نیز به سیاست ایالات متحده به پیوندند».

خانم نیکی هیلی در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «این جا در سازمان ملل، ما مشتاق برخورداری از همکاری های بین المللی جدید به هدف تقویت اقدامات علیه فعالیت های موشکی حکومت ایران هستیم و انتظار داریم که در مورد تحریم های برقرار شده به منظور جلوگیری از قاچاق اسلحه توسط حکومت ایران و محدود کردن ماهیت تروریست پروری رژیم ایران و دست برداشتن از سرکوب ملت و نقض حقوق بشر توسط رژیم اقدام شود»

سفیر ایالات متحده در ادامه این پیام خود می نویسد: «تمام این گام ها را می توان خارج از توافق هسته ای موسوم به برجام برداشت. اما اگر نتوانیم در مورد آن ها به یک توافق بین المللی دست یابیم، آنگاه حتی به صورت جدی تری آشکار خواهد شد که توافق هسته ای موسوم به برجام، مانعی در راه صلح و امنیت است».

خانم هیلی در ادامه پیام خود می نویسد: «نباید به رژیم ایران این امکان داده شود که در زیر پوشش برجام، به نقض هنجارهای بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت، ادامه دهد». اشاره سفیر آمریکا به قطعنامه ای از جانب شورای امنیت، همزمان با امضای برجام است که در آن از حکومت ایران خواسته شده از برنامه های موشکی دست بردارد.