واحدهای ارتش اسرائیل، رزمایش مشترکی با آمریکا و چند کشور اروپایی در قبرس برگزار کردند

واحدهایی از ارتش اسرائیل، در رزمایش مشترکی با نیروهای نظامی ایالات متحده و چند کشور اروپایی، در نقطه ای از کشور قبرس، امکان حمله به سازمان های ترور در جنوب لبنان و همچنین رویارویی با سپاه قدس در سوریه را تمرین کردند.

این رزمایش مشترک به آن علت در خارج از خاک اسرائیل برگزار شد که سربازان بتوانند شیوه ورود به ناحیه ای را که از پیش نمیشناسند، در شرائط نامشخص، تمرین کنند.

در این رزمایش، واحدهایی از ارتش های ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و یونان نیز شرکت داشتند. ارتش اسرائیل در گذشته بارها رزمایش های مشترکی با چندین کشور جهان، در فاصله دوری از مرزهای کشور برگزار کرده است. یونان و قبرس دو کشوری هستند که بارها خاک خود را در اختیار ارتش اسرائیل قرار داده اند که بتواند به انجام رزمایش بپردازد و خود را برای رویارویی با نیروهای مهاجم، و از جمله سپاه قدس در سوریه و حزب الله در جنوب لبنان آماده سازد.

علاوه بر نیروی زمینی اسرائیل، در این رزمایش مشترک، برای نخستین بار یک واحد از پهپادهای رزمی اسرائیل نیر شرکت کرد و توانایی خود را در بمباران کردن مواضع دشمن به آزمون گذاشت.

در سال های اخیر، این چهارمین بار بود که ارتش اسرائیل، در خاک قبرس به انجام رزمایش پرداخت. عملیات مشترک روز گذشته پایان گرفت و سربازان اسرائیلی به کشور بازگشتند. یکی از بخش های مهم این رزمایش، پیاده کردن نیروی رزمی در نقاطی بود که ارتش اسرائیل از قبل با آن ها آشنایی نداشته است.