واحدهای کوچکی از تازه سربازان اسرائیلی برای اجرای مقررات قرنطینه، به پلیس کشور کمک می کنند

با گسترش شیوع کورونا در اسرائیل، از امروز ارتش نیز وارد صحنه میشود تا امکانات لجستیک خود را نیر در اختیار مبارزه با این بیماری قرار دهد.

در اسرائیل برای رسیدگی به موارد اضطراری و هنگام جنگ و یا هرگونه حمله دشمن، کمیته مشترکی بین وزارت بهداشت و ارتش وجود دارد که درباره امکانات ارتش در کمک رسانی به آسیب دیدگان، و همچنین نیازهایی که در این زمینه وجود دارد، به اقدام می پردازد.

مقامات می گویند: وضعی که اکنون در کشور به وجود آمده، همانند جنگ پرخطر است و باید به ارتش نقش گسترده تری سپرده شود. نفتالی بنت وزیر دفاع در این هفته خواستار شده بود که مدیریت بحران، به طور کامل به وزارت دفاع سپرده شود. ولی این درخواست با مخالفت شدید روبرو گردید و به دستور نخست وزیر منتفی شد.

حضور سربازان، به ویژه از این نظر مورد نیاز است که متخلفان از مقررات قرنطینه را ناچار سازند به خانه های خود باز گردند. از امروز افراد پلیس می توانند متخلفین را جریمه کرده و به خانه بفرستند. ولی اجرای این دستور، به ویژه در نقاط عرب نشین ممکن است با ابراز مخالفت هایی روبرو شود.

سربازانی که برای انجام این ماموریت، به افراد پلیس خواهند پیوست، از بین تازه سربازان خواهند بود و اسلحه با خود حمل نخواهند کرد.

ماموریت دیگری که به عهده ارتش نهاده شده، حفاظت از اجرای مقررات قرنطینه در کرانه باختری می باشد. ورود فلسطینیان از کرانه به اسرائیل اکیدا ممنوع شده است. کارگران فلسطینی که در اسرائیل به کار مشغول هستند، دستور گرفته اند که در این کشور بمانند و شب ها به خانه باز نگردند.

در بخش هایی که در تسلط حکومت خودگردان فلسطینی قرار دارد، موارد بسیار زشتی از نژاد پرستی رخ داده است. در گزارش ها آمده است که اهالی فلسطینی در خیابان ها به کارگران و پرستارانی که از کشورهای آسیایی آمده و از سالخوردگان فلسطینی پرستاری می کنند، مورد تهاجم قرار گرفته و زخمی شده اند. در یک مورد بانوی پرستاری مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در اسرائیل نیز در یک مورد کارگری که از نپال آمده مورد تعرض قرار گرفت که پلیس اسرائیل بلافاصله عاملان آن را بازداشت کرد.

واحدهای کوچکی از تازه سربازان اسرائیلی برای اجرای مقررات قرنطینه، به پلیس کشور کمک می کنند