وال استریت ژورنال: ماموران حراست تاسیسات اتمی در نطنز، بازرسان رن را لخت می کردند و آزار جنسی می دادند

ظاهرا حکومت اسلامی ایران از یک مرحله درگیری بین المللی پیرامون برنامه های اتمی، جان سالم به در برده، ولی با افشاگری شامگاه امروز (سه شنبه) در مورد آزار جنسی علیه زنانی که به عنوان بازرسان آژانس به ایران فرستاده شده بودند، می تواند مشکل تازه ای برای رژیم به وجود آورد – گرچه این احتمال نیز وجود دارد که کشورهای عمده جهان بخواهند این رفتار وخیم ماموران رژیم در تاسیسات اتمی را نیز کم اهمیت جلوه دهند و از کنار آن بگریزند که مبادا به تماس های کنونی با رژیم ایران و احتمال رسیدن به یک تفاهم، آسیبی برساند.

نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال چاپ نیویورک در شماره امشب خود (سه شنبه) از قول یک دیپلمات خارجی که از او نامی برده نشد، نوشت که شماری از ماموران حراست تاسیسات اتمی ایران، به آزار جنسی زنانی دست زده اند که در نقش بازرسان رسمی آژانس، برای نظارت بر فعالیت های هسته ای رژیم، به ایران فرستاده شده بودند.

وال استریت ژورنال در این گزارش نوشت که در چند ماه گذشته، ماموران حراست، برای بازرسان زن که وارد تاسیسات اتمی در نطنز شده بودند مزاحمت عمدی ایجاد کرده و حتی به آزار جنسی علیه آنان دست زده اند.

به گفته یک دیپلمات خارجی که از او نام برده نشده، این زنان به مرکز آژانس در وین گزارش داده اند که هنگام ورود به برخی تاسیسات نطنز، ماموران کوشیده اند با ایجاد مزاحمت و تهدید، آنان را از اجرای ماموریت خود باز دارند.

بنا به این گزارش، در برخی موارد، ماموران حراست به بهانه های مختلف اندام حساس زنان را لمس کرده و آنان را مورد آزار قرار داده اند. ولی به موازات آن، چند تعرض جنسی جنسی بیشرمانه تر رخ داده، و آن، هنگامی بوده که ماموران دستور داده بودند این زنان کاملا لخت شوند و همه لباس خود را بکنند تا مورد بازرسی قرار گیرند که ظاهرا مبادا برخی اشیاء و یا اطلاعات مهم را در لباس های خود مخفی کرده اند.

آگاهان می گویند که این ادعا، تنها شیوه ای به هدف تحقیر آن بانوان و هراساندن آنان بوده تا نتوانند ماموریت خود را به صورت جدی انجام دهند.

پیشتر نیز رژیم بارها ادعا کرده بود که بعضی از بازرسان بین المللی که اجازه می یابند در تاسیسات اتمی رژیم ایران به نظارت بپردازند، جاسوسان حکومت های خارجی هستند.

رژیم ایران هرگز سندی برای اثبات این ادعای خود ارائه نکرده بود.

آگاهان می گویند که آزار جنسی بازرسان زن چندین بار تکرار شده، ولی آژانس بین المللی شکایات زنان را نادیده گرفته و از علنی سازی آن روی گردانیده است.

تا هنگام تدوین این خبر، واکنشی از جانب آژانس و یا حکومت ایران در مورد گزارش، منتشر نشده است.

اکنون باید دید کشورهای بزرگ که می کوشند به هر قیمت با رژیم ایران کنار آیند، نسبت به این رفتار ماموران رژیم ایران چه واکنش عملی نشان خواهند داد.