واکنش ایرج مصداقی به آزاد شدن حمید نوری و بازگشت به ایران

روز گذشته نخست وزیر سوئد با انتشار پیامی خبر از تبادل حمید نوری با دو گروگان سوئدی در ایران خبر داد و کوتاه زمانی پس از آن بود که حمید نوری  با استقبال مقام های رژیم وارد ایران شد و به کنایه گفت که شما که میگفتید خدا هم نمی‌تواند حمید نوری را آزاد کند دیدید که من آزاد شدم.

این نخستین بار نیست که یک کشور اروپایی اینگونه عدالت را قربانی منافع سیاسی خود میکند پیش تر نیز ماموران رژیم که دست به ترور مخالفین در خاک اروپا زده بودند اینگونه مبادله و آزاد گردیدند.

آقای ایرج مصداقی که خود  تلاش بسیاری کرد تا حمید نوری  به دست عدالت سپرده و دادگاهی شود در یک گفتگوی رسانه ای پس از بازگشت نوری به ایران گفت که دستگیری و محاکمه حمید نو زی یک دستاورد بزرگ برای جنبش دادخواهی و ملت ایران بود اما دولت ها عدالت را قربانی سیاست می‌کنند..

گفتنی است سال گذشته در جریان دادگاهی کردن حمید نوری های ایرج مصداقی در گفتگویی که آقای منشه امیر با ایشان داشت به درستی حکم حمید نوری را ابد و یا حداقل ۲۵ سال پیش بینی کردند.

لینک گفتگوی روز گذشته آقای ایرج مصداقی و همچنین گفتگوی سال گذشته آقای منشه امیر با ایشان در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: