واکنش  روزنامه های ایران درباره خبر ترور فخری زاده  

محسن فخری زاده

روزنامه آرمان ملی وابسته به تندرویان در تیتر صفحه اول امروز خود (شنبه)  زده است: تله تنش بازهم ترور دانشمند هسته ای؟

روزنامه آسیا چاپ تهران نوشته است: ترور در آب سرد

روزنامه آفتاب یزد، وابسته به اصلاح طلبان نیز تیتر زده است : ترور ناجوانمردانه فخری زاده همه را غافلگیر کرد.

روزنامه ابتکار هم نوشته است: محسن فخری زاده از دانشمندان حوزه هسته‌ای ترور شد

روزنامه اعتماد  وابسته به اصلاح طلبان  تیتر زده است: یکی از دانشمندان هسته‌ای و موشکی ایرانی در منطقه آبسرد دماوند ترور شد.

روزنامه اطلاعات نیز نوشته است: شهادت دانشمند صنعت دفاعی کشور در عملیات تروریستی

روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در صفحه اول تیتر زده است : ترور دانشمند ایرانی

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم نوشته است : بازهم ترور دانشمند ایرانی

روزنامه خراسان وابسته به بیت رهبری هم تیتر زده است: ترور علیه پیشرفت ایران

روزنامه شرق وابسته به اصلاح طلبان نیز نوشته است : ترور خونین در آب سرد

روزنامه صدای اصلاحات هم با تیتر درشت نوشته است: ردپای سازمان سی آی اِی و موساد در ترور محسن فخری زاده؛ شهادت دانشمند هسته ای در جریان عملیات تروریستی.

اما در میان روزنامه های ایران ، که همگی با تیتر درشت ترور فخری زاده را منتشر کرده بودند روزنامه جمهوری اسلامی در یک کادر کوچک در بخش راست ستون صفحه اول خود نوشته است:  شهادت رئیس پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی

روزنامه های اقتصاد ، شهروند، و سبزینه هم در این باره واکنشی نشان نداده و چیزی ننوشته اند.