واکنش رژیم اسلامی به گزارش آژانس اتمی:از بزرگ‌نمایی موضوعات پادمانی پرهیز کنید

در روزهای گذشته بازرسان آژانس اتمی به ایران سفر کردند اما رژیم یکی از این بازرسان را اخراج کرد

سفیر و نماینده دائم رژیم اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، گزارش اخیر آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای رژیم را نشان‌دهنده دسترسی کامل آژانس دانست و گفت: با وجود کاهش تعهدات ایران تحت برجام که با هدف برقراری توازن نسبی میان حقوق و تکالیف طرفین انجام می‌شود، آژانس همچنان قادر به راستی‌آزمایی هم اجرای تعهدات و هم توقف اجرای بخشی از تعهدات است.

وی همچنین درباره مکانی که آژانس در آنجا ذرات اورانیوم را مشاهده کرده گفت:از همان ابتدا و از زمانی که آژانس، ایران را مطلع کرد که برخی سوالات در مورد یک مکان خاص دارد، ایران موافقت کرد وارد یک تعامل مثبت با آژانس برای شفاف‌کردن وضعیت و رسیدگی به سوالات مرتبط شود.

اشاره غریب آبادی به مکانی است که برای اولین بار در سال گذشته و توسط نخست وزیر اسراییل افشا شد که رژیم اسلامی در آنجا مشغول فعالیت های مخفیانه اتمی می باشد که در ابتدا رژیم قاطعانه آن را رد کرده و عباس عراقچی معاون ظریف این افشاگری نتانیاهو را مورد استهزا قرار داده و با خنده گفته بود که هر کسی این اطلاعات را در اختیار نتانیاهو قرار داده قصد دست انداختنش را داشته است.

اکنون که آژانس این افشاگری نخست وزیر اسراییل را تایید می کند و در  گزارش خود تایید می کند که در آن محل ذرات اورانیوم وجود دارد سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادعا می کند که این ذرات به پرواز در آمده اند و به گفته او ممکن است در جاهای دیگر نیز وجود داشته باشد.

عریب آبادی نماینده رژیم اسلامی در آژانس اتمی تلویحا گزارش آژانس را سیاسی خوانده و گفت:وجود اینگونه سوالات در تعاملات بین آژانس و کشورهای عضو امری معمول و عادی بوده و در حالیکه دو طرف برای حل آن در تعامل هستند، نباید با اغراض سیاسی مورد سوءاستفاده و بزرگنمایی واقع شود.

پرسش اینجاست که چرا رژیم اسلامی یکسال پس از افشاگری اسراییل و زمانی که آژانس در آن مکان ذرات اورانیوم پیدا نموده حاضر به پاسخگویی است و پیش از آن وجود این مرکز را که در آن مشغول فعالیت اتمی بوده اند انکار میکرده و در عین حال ادعا می کنند که برنامه اتمی آنها صلح آمیز است و جهان نباید نگران باشد؟