واکنش رژیم به گزارش حقوق بشر: ادعاهای جاوید رحمان در مورد سرکوبگری حکومت، سراسر دروغ است

سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران، سعید خطیب زاده، امروز (چهارشنبه) همانگونه که انتظار می رفت، آخرین گزارش  جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را درباره ستمگری های رژیم ایران علیه شهروندان، بی اساس و سراسر اتهامات غیر واقعی خواند و ادعا کرد که حکومت اسلامی، همه موازین حقوق انسانی را رعایت می کند و مطرح ساختن این گونه “اتهامات” علیه رژیم جنبه سیاسی دارد و از واقعیات کاملا به دور است.

جاوید رحمان در یک نشست غیرحضوری کمیته ویژه مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «یکی از نمادهای بارز رفتار حکومت ایران در برابر معترضین به رژیم، استفاده از سلاح گرم به هدف کشتن تظاهرکنندگان است  تا به این شیوه، از ادامه گردهمایی های اعتراضی جلوگیری کند.» او همچنین گفت: «وضعیت اعدام در ایران به نقطه وخیمی رسیده و در سال گذشته، بیش از دویست نفر در ایران به چوبه دار آویخته شده اند.

آن چه این جنایات را وخیم تر می کند، این واقعیت است که شماری از اعدام شدگان افرادی بوده اند که در دوران نوجوانی و پیش از رسیدن به سن بلوغ در عرف کشورهای غربی مرتکب جرم گردیده بودند.

رژیم ایران این کودکان و نوجوانان را که به اعدام محکوم کرده، در زندان نگه می دارد و پس از رسیدن به سن هیجده سالگی، آنان را اعدام می کند و این در صورتی که در موازین اخلاقی در غرب، فردی که هنوز به سن هیجده سالگی نرسیده و بلوغ فکری پیدا نکرده، نباید به چنین مجازات هایی محکوم گردد.

جاوید رحمان به واقعیت تکان دهنده دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد، سند دادگاه برای مجرم شناختن و صدور حکم اعدام، اعترافات شخص متهم است که به زور و زیر شکنجه از او گرفته شده است.

سفیر حکومت ایران در سازمان ملل نیز ادعا کرد که این گزارش بازرس ویژه حقوق بشر ایران، سراسر دروغ و افترا و اتهامات بی اساس است که ارزش پاسخگویی ندارد. او ادعا کرده گفت که این گزارش بر اساس اطلاعات نادرست و شهادت های مغرضانه و دروغین تهیه شده است.

آگاهان امور حقوق بشر می گویند که ظاهرا این گونه گزارش هایی که از جانب نهادهای بین المللی انتشار می یابد، رفتار رژیم ایران را تغییر نمی دهد، ولی در مجموع و در دراز مدت، نمی توان از تاثیر آن ها در وضع حقوق انسانی در حکومت اسلامی ایران غافل بود.