واکنش شاهزاده رضا پهلوی به اخراج رژیم از کمیسیون مقام زن:جمهوری اسلامی از جایی که به آن تعلق نداشت حذف شد

شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی به اخراج رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد واکنش نشان داد و آن را موفقیتی دانست که باید اعتبار آن را به مردم ایران داد.

شاهزاده رضا پهلوی زنان ایران را اولین قربانیان جمهوری اسلامی دانست که از همان ابتدا در خط مقدم مبارزه برای آزادی ایران حضور داشتند.

ایشان اخراج رژیم را از این کمیسیون موفقیتی در میر عدالتخواهی زنان و جنبش دموکراتیک مردم ایران دانستند و گفتند که جمهوری اسلامی از جایی که به آن تعلق نداشت حذف گردید.

متن کامل پیام شاهزاده رضا پهلوی:

زنان ایران از اولین قربانیان جمهوری اسلامی بودند و از همان روزهای نخست در خط مقدم مبارزه برای آزادی کشورمان از بند اسارت رژیم قرار داشتند. امروز، آنها موفق شدند تا جمهوری اسلامی را از جایی که به آن هرگز تعلق نداشت، یعنی “کمیسیون مقام زن ملل متحد” حذف کنند.

اعتبار نهایی این موفقیت را باید به مردم ایران داد. فعالانی متعهد نیز به آنها کمک کردند تا این گام در مسیر عدالتخواهی زنان ایران و جنبش دموکراتیک ما ممکن شود. من هم‌چنین سپاسگزار کشورهایی هستم که امروز در همبستگی با مردم ایران و آرمان اصیل‌شان رای دادند.