واکنش ملاحظه کارانه دولت عراق و اقلیم کردستان نسبت به همایش صلح با اسرائیل در “اربیل” به علت فشار رژیم ایران بود

نخست وزیر اسرائیل، در سخنرانی امشب خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بی آن که از همایش اخیر در اربیل کردستان نام برد و حتی اسم عراق را بیاورد، خواهد گفت که اسرائیل دست صلح و دوستی به سوی همه ملت ها و همه کشورهای منطقه و جهان دراز می کند.

آگاهان اسرائیلی می گویند که علیرغم واکنش های رسمی در عراق، نسبت به همایشی که سیصد تن از شخصیت های عراقی، از سه قشر کرد، شیعه و سنی در آن شرکت جستند، این رویداد نوعی دهان کجی به حکومت اسلامی ایران است که همچنان از نابودی اسرائیل سخن می گوید، و همزمان نوعی آزمون و امتحان از جانب رهبران عراق است که آن ها هم می خواهند از مسیر دشمنی با اسرائیل بیرون آیند و از تشنج در داخل کشور و منطقه خاورمیانه بکاهند، تا بتوانند تلاش خود را مصروف بازسازی آن کشور نیمه ویران کنند.

دولت عراق در واکنش نسبت به برگزاری همایش اربیل، اعلام داشت که همچنان به دفاع از حقوق فلسطینیان متعهد است و گامی به سوی صلح با اسرائیل بر نخواهد داشت.

در همایش اربیل که با کمک یک سازمان بینی المللی به نام “ارتباطات برای صلح” برگزار شد، شرکت کنندگان قاطعانه خواستار صلح با اسرائیل شدند و از یهودیان عراقی که همزمان با اعلام استقلال اسرائیل از آن کشور اخراج شدند، به عراق باز گردند و اقتصاد آن را دوباره شکوفا سازند.

شدیدترین واکنش علیه همایش اربیل از زبان سرکردگان گروه های شیعه مزدور حکومت ایران بیان شد که تهدید کردند همه شرکت کنندگان را مجازات خواهند کرد. ولی مقتدی صدر رهبر یک جنبش شیعه که با رژیم ایران رقابت می کند نیز خواهان بازداشت همه کسانی بود که در این همایش حضور یافتند و خواهان صلح با “موجودیت صهیونیستی” شدند.

واکنش دولت خودگردان کرد در شمال عراق، حالت نوعی “تقیه” داشت. آن حکومت ادعا کرد که در برگزاری این همایش نقشی نداشته و حتی از برگزاری آن بی اطلاع بوده است. بدیهی است که این ادعا نمی تواند قابل قبول باشد، زیرا امکان ندارد که یک حکومت، از برگزاری یک همایش سیصد نفره که نمایندگانی از سراسر عراق در آن شرکت کرده اند بی اطلاع مانده باشد.

این ادعای رهبران کرد به آن ها امکان می دهد از اعلام موضوع خود در برابر روابط عراق و اسرائیل خودداری کنند و این در صورتی که همگان می دانند که کردهای عراق نسبت به ملت یهود و شکور اسرائیل همیشه دوست بوده و در برخری دوران ها همکاری ثمربخش داشته اند.

فشارهای گروه های تعصب گرای عراق علیه این همایش در حدی شدید بود که یکی از چهره های معروف این همایش ناچار به عقب نشین شد و حتی از گفته های خویش در حمایت از روابط دوستانه با اسرائیل پوزش طلبید.

ولی همگان بر اهمیت این فراخوانی تاکید می گذارند که روسای قبائل شیعه و سنی و کرد عراق در سخنان خود خواستار امکان بازگشت یهودیان عراق شدند و از نقش سازنده آنان در عراق پیش از سال ۱۹۴۸ و اعلام استقلال اسرائیل زبان به تحسین گشودند.

دولت مرکزی عراق اکنون چندین سال است می کوشد به نفوذ فتنه گرانه رژیم ایران در آن کشور پایان دهد و بساط گروه های شیعه مزدور ایران را برچیند و به وحدت و یکپارچگی عراق باز گردد و عادی سازی روابط به اسرائیل و دوری از سازمان های ترور فلسطینی، می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

یکی از سخنرانان همایش اربیل، خانم سحر کریمی، به خبرنگاران گفت: «هیچ قانونی وجود ندارد که مانع عادی سازی روابط عراق با اسرائیل گردد.   او افزوده گفت: «در مورد افکار عمومی در عراق، من اطمینان دارم که نود درصد از مردم عراق خواستار آزادی سازی روابط با اسرائیل هستند».

پس از انتشار این سخنان بود که قوه قضائیه عراق حکم بازداشت خانم سحر کریم و دو تن دیگر از شرکت کنندگان  را صادر کرد

واکنش دولت خودگردان اقلیم کردستان که گفت این همایش بدون اطلاع و بدون مجوز برگزار می شده، می تواند قابل درک باشد. زیرا حکومت ایران در هفته های اخیر عملیات تجاوزکارانه نظامی در شمال عراق را گسترده تر ساخته و نه فقط مواضع و نقاط استقرار کردهای ایرانی در خاک عراق را هدف حمله قرار داده، بلکه ادعا می کند یک مرکز فعالیت موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) را نابود کرده است – ادعایی که آشنایان امور، آن را “یک دروغ بزرگ” می نامند.