واکنش ها به برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی در سازمان ملل:تحلیل جناب بیژن کیان