واکنش ورزشکاران و کاربران شبکه های اجتماعی: «وطن فروش آن است که ورزشکار ایرانی را از رقابت با اسرائیل محروم می کند»

اعتراض های گسترده مردم ایران به دستور نابخردانه علی خامنه ای که واردات واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرده بود، آنقدر بالا گرفت که رهبر حکومت اسلامی ایران به اشتباه مرگبار خویش پی برد و در آخرین سخنرانی اعلام کرد که واکسن مورد نیاز باید به هر وسیله تامین شود.

دست اندرکاران رژیم که می کوشیدند خامنه ای را به شیوه ای از خر شیطان پایین آورند، این سخنان کوتاه و مبهم را چنین تعبیر و تفسیر کردند که رهبر فرموده اند هر نوع واکسن و از هر کشوری در جهان را باید وارد ایران کرد تا ابعاد مرگ و میر رو به پایین برود.

در هفته های اخیر بحث دیگری نیز در مورد دستورات ناشی گرانه خامنه ای در داخل و خارج از ایران رواج گرفته که همانا ممنوعیت رقابت ورزشکاران ایرانی با اسرائیلیان و همچنین مسئله حجاب دختران ورزشکار است.

این بحث و جدل، به ویژه از هنگامی دوباره مطرح گردید، که علی خامنه ای در دیداری که با ورزشکاران پارالمپیک ایرانی داشت، دوباره گفت که رقابت با ورزشکاران اسرائیلی را ممنوع ساخته است. او، در توجیه این دستور خود، اسرائیل را “غاصب، کودک کش، جنایتکار و نامشروع” توصیف کرد – و این در صورتی که همه این القاب، شایسته حکومت کنونی ایران است که کودکان را به میدان مین در جنگ با عراق فرستاد، معترضین ایرانی را به گلوله بست تا نسل مخالفان رژیم را منقرض سازد و رژیم است که اسرائیل را غصب کرده و مردم ایران مشروعیتی به آن نبخشیده اند.

خامنه ای گفت که افتخار و عزت اسلامی و ایران را نباید به یک مدال ورزشی فروخت و گفت که اگر فدراسیونی بخواهد ایران را از عضویت محروم کند، “به درک”!

خامنه ای حتی ورزشکاران ایرانی را که به خاطر همه این محدودیت ها از بازگشت به وطن خودداری ورزیده و به عضویت تیمی های ورزشی کشورهای دیگر در آمده اند، “وطن فروش” خواند.

این بخش از سخنان، ورزشکاران ایرانی را که در کشورهای دنیا پراکنده شده اند، سخت به خشم آورد که می گویند “خود خامنه ای وطن فروش است، زیرا مصالح ملت ایران را قربانی منافع تروریسم فلسطینی کرده و به خاطر حمایت از آنان، ورزشکار ایرانی را از حق یک مسابقه آزاد در صحنه بین المللی محروم می سازد.

سردار پاشایی، ورزشکار قهرمان و مربی ورزشی ایران، که خود یکی از قربانیان این سیاست رژیم بوده و به ناچار جلای وطن کرده، به نام انجمن ورزشکاران ایرانی نامه ای به فدراسیون ورزش جهانی فرستاده و خواهان اخراج رژیم ایران از همه رشته های ورزشی شده است.

پاشایی نوشته است که وقتی خامنه ای با صراحت به ورزشکاران ایرانی دستور می دهد از رقابت با حریفان اسرائیلی روی گردانده و آنان را تحریم کنند، خودش یکی از اساسی ترین اصول فدراسیون بین المللی را زیر پا گذاشته و باید اخراج شود.

او یادآور گردید که طبق منشور ورزشی جهانی، هر حکومتی که به بهانه نژادی، جنسیتی، و یا هر بهانه دیگر، طرف مقابل را تحریم کند، باید از مسابقات حذف گردد.

ولی در حکومت ایران ادعا می کنند که سخنان خامنه ای، جنبه قانون ندارد و رژیم یاران قانونی برای اجرای این ممنوعیت به تصویب نرسانده و نباید مجازات شود.

علاوه بر سردار پاشایی و نهادی که او سرپرستی می کند، پیام های زیادی در شبکه های اجتماعی انتشار یافته که خواهان روشن کردن قضیه است. آن ها می نویسد که یا فدراسیون بین المللی باید کل نهادهای ورزشی رژیم ایران را اخراج کند، و یا آن که رژیم را ناچار به لغو این دستور سازد.

خامنه ای و پیروانش می گویند که ورزشکار ایرانی، که از پول حکومت بهره می گیرد و “فربه می شود” باید دستورات “رهبر” را مطیع باشد.

ولی سردار پاشایی در پاسخ گفت که اگر ورزشکار ایرانی حمایت مالی شده، از پول ملت ایران بوده و اگر کسی “فربه” شده، این سران حکومت هستند که پول ملت ایران را صرف خواسته های خود می کنند.

پاشایی و بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی، از حکومت ایران خواستار شده اند از “تقیه” دست بردارد و اگر از  رقابت با اسرائیل اکراه دارد، آن را رسما به فدراسیون جهانی اطلاع دهد، که هزینه آن، محروم شدن ورزشکاران ایرانی از همه رقابت های بین المللی می باشد.

این خواسته بارها در داخل ایران و روسای فدراسیون های مختلف ورزشی و به ویژه کشتی و جودو مطرح گردیده که بیت رهبری همچنان به آن بی اعتنایی می کند.