واکنش وزیر ارتباطات رژیم ایران به توئیت وزارت خارجه اسراییل در حذف اینستاگرام مقامات ارشد حکومت ایران

 

حکومت اسلامی ایران ادعا می کند که کشوری به نام اسرائیل وجود ندارد و این سرزمین و دولت آن را حکومت اشغالگر قدس می نامند.

اما برای نخستین بار یک وزیر کابینه ایران به پیام‌های توییتری که از جانب وزارت خارجه اسرائیل انتشار یافته بود واکنش نشان داد و متقابلا با پاسخ وزارت خارجه اسرائیل روبرو گردید.

این بحث و جدل در واکنش به بسته شدن حساب به اینستاگرام قاسم سلیمانی بود که در جامعه جهانی واکنش گسترده به دنبال داشت و وزارت خارجه اسرائیل در پیام توییتری خود نوشت چیزی که عوض دارد گله ندارد.

وزیر علوم و ارتباطات حکومت اسلامی ایران محمد جواد آذری جهرمی یکی از جوانترین وزیران کابینه دولت حسن روحانی می باشد  که به این پیام های وزارت خارجه اسرائیل واکنش نشان داده است.

وزارت خارجه اسرائیل دارای یک صفحه توییتر می باشد که  به چندین زبان از جمله زبان فارسی انتشار می یابد.

در واکنش به بسته شدن صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی به وزارت خارجه اسرائیل در پیام توییتری خود نوشته بود اینستاگرام صفحه رسمی قاسم سلیمانی را بست چیزی که عوض دارد گله ندارد.

این پیام توییتری با هشتگ سپاه تروریستی  پاسداران انتشار یافت.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و علوم رژیم ایران ساعاتی بعد به این پیام توییتری وزارت خارجه اسرائیل واکنش نشان داد و در پاسخ به آن نوشت وقتی دهان یک مرد را می بندید دروغگو بودنش را ثابت نمی کنید بلکه فقط به دنیا می‌گویید که از چیزی که او ممکن است بگوید می ترسید.

منابع آگاه گفتند که وزارت خارجه اسرائیل از دریافت چنین پیامی از طرف یک وزیر رژیم ایران در واکنش به آنچه که وزارت خارجه اسرائیل منتشر کرده بود شگفت زده شدند.

آذری جهرمی این پیام خود را با هشتک بازی  تاج و تخت منتشر ساخته بود.

وزارت خارجه اسرائیل به این چالش وزیر حکومت ایران پاسخ داد و در توییتر خود نوشت وقتی شما توییتر و فیسبوک را در ایران فیلتر می کنید و دهان میلیون ها ایرانی را می‌بندید از چیزی که آنها ممکن است بگویند میترسید.

این جدال لفظی بین وزارت خارجه اسرائیل و وزیر جوان علوم و ارتباطات حکومت اسلامی با واکنش‌های متعددی از جانب کاربران فضای مجازی روبرو گردید.