وبسایت رسمی علی خامنه ای، در دفاع از لزوم ارسال موشک و جنگ افزار به کرانه باختری، استدلال می کند 

وبسایت رسمی علیه خامنه ای با انتشار مطالب طولانی کوشید سخنان رهبر رژیم را توجیه کند که چرا باید به کرانه باختری اسلحه قاچاق کرد و نبرد و خونریزی بین فلسطینیان و اسرائیل را گسترش بخشید.

در این وبسایت از جمله آمده است که تنها راه رسیدن فلسطینیان به آرمان خود، نابودی اسرائیل است و این هدف جز با اسلحه تامین نخواهد شد

وبسایت خامنه ای در دفاع از پیشنهاد او که باید جنگ افزار به کرانه باختری قاچاق کرد، نوشت: دشمنان فلسطینیان برای ضعیف نگه داشتن آن ها، می خواهد جلوی تسلیحات آن ها را بگیرند، تا آنان نتواند در برابر اسرائیل ایستادگی کنند.

این وبسایت، در آستانه آن چه که “روز جهانی قدس” می خوانند،  نوشت: «تنها با برخورد قدرتمند میتوان آدم کشی های رژیم صهیونیستی را متوقف کرد.

وبسایت خامنه ای در حالی اسرائیل را به آدم کشی متهم می سازد، که خود، از نابودی اسرائیل سخن می گوید و از جنایات فلسطینی ها در حمله به شهروندان اسرائیلی و حملات موشکی به شهرهای اسرائیل جانبداری می کند و برای انجام این منظور، پول و اسلحه در اختیار آنها قرار می دهد.ب

وبسایت خامنه ای نوشت که رساندن اسلحه به دست تروریست های فلسطینی “یک تکلیف شرعی و الهی و آسمانی است”.

بدین سان، وبسایت رهبر حکومت اسلامی ایران ادعا می کند که کشتن یهودیان و نابودی اسرائیل به فرمان خداوند و کهکشان ها باید صورت گیرد و مسلمانان جهان موظف به اجرای آن هستند.

رژیم ایران تنها حکومت مدعی اسلام در جهان است که چنین ادعاهایی مطرح می سازد و در جهان اسلامی از این نظر کاملا در انزوا به سر می برد.

یادآوری می شود: نه تنها مصر و اردن به عنوان دو کشور ارشد همسایه اسرائیل، با این کشور پیمان صلح دارند، بلکه امیرنشین های عرب و حتی عربستان سعودی نیز فلسطینی ها را تنها گذاشته و با اسرائیل همکاری دارند.

آگاهان می گویند که رژیم ایران با به حمایت گرفتن ترور فلسطینی، در عمل می خواهد آنان را به عنوان قربانیان خود در برابر کشورهای عرب دیگر و همچنین اسرائیل، مورد سوء استفاده قرار دهد.

اکنون بیش از هفتاد سال است که ترور عربی و فلسطینی خون اسرائیلیان را می ریزد و خود نیز متحمل قربانیان بسیار می شود و هر روز فقیرتر می گردد. حکومت ایران می خواهد این وضع شدیدتر شود تا شاید رژیم بتواند به هدف های کلونیالیستی و توسعه طلبانه خود برسد.