وب سایت مشرق:مشتاقان گسترش روابط با جمهوری خلق چین تصور نکنند باعث برطرف شدن ضعف های داخلی بنیادین توسعه ملی ایران شود

وب سایت مشرق وابسته به سپاه در واکنش  به مقاله اخیر محسن امین زاده، دیپلمات پیشین حکومت و فعال اصلاح طلب  ، که گفته است، سند همکاری های ۲۵ ساله ایران و چین معجزه ای ندارد که خسارات حکمرانی بد در ایران را جبران کند نوشته است: «این ضعیف جلوه دادن قدرت حکومت  ایران در مقابل چین در حالی است که اگر کسی به جای امین‌زاده و همسنگران او بود؛ باید به دست و پای نظام اسلامی می‌افتاد چرا که  نظام اسلامی در جریان اعتراضات ۸۸ همانند نظام کمونیستی چین در میدان تیان‌آن‌من عمل نکرد و مردم را با تیر بار، درو نکرد آنها باید به دست و پای نظام بیفتند و زمین را ببوسند که ما همه را قتل عام نکردیم .

اعتراضات «میدان تیان‌آن‌من» یا قتل‌عام ۴ ژوئن  در میدان تیان‌آن‌من شهر پکن، رخ داد. در این روز طرفداران دموکراسی در اعتراض به دولت پکن  میدان تیان‌آن‌من را در آوریل ۱۹۸۹ تسخیر کردند و بزرگترین تظاهرات سیاسی در تاریخ چین کمونیست را آغاز کردند. این تظاهرات ۶ هفته به طول انجامید. در شب سوم ژوئیه، تانک‌ها وارد میدان شدند و نیروهای مسلح ارتش کمونیستی چین بی رحمانه هزاران نفر را کشتند و تظاهرات کنندگان را ناچار به فرار ساختند. ملت های جهان این جنایت  سبوعانه  را قاطعانه نکوهش کردند و هنوز هم چین به علت این کشتار بیرحمانه در جهان منفور است.

محسن امین زاده دیپلمات  پیشین دولت خاتمی ، در مقاله ای نوشت:  حکومت همگی به یاد داریم که چین  در سال  ۸۰ نیز قرارداد همکاری هسته ای در نطنز را به پای امتیازگیری از آمریکا رها کرد.

او نوشت: مشتاقان گسترش روابط با جمهوری خلق چین تصور نکنند که قرارداد ۲۵ ساله با چین و باعث برطرف شدن ضعف های داخلی بنیادین توسعه ملی ایران شود. و امضای چنین سندی ممکن است جبران کننده اختلالات مداوم و بزرگ آنان در توسعه ملی باشد.

امین زاده در ادامه نوشته است :  «  چین نمونه بسیار ارزشمندی برای کسب تجربه ایرانیان در جهت تحقق توسعه ملی ایران است. چرا که بارها درباره تجربه توسعه چین گفته ام و نوشته ام و با تاکید روی جنبه های مختلف توسعه ملی جمهوری خلق چین، ضرورت کسب تجربه از توسعه بسیار موفق پکن را مورد تاکید قرار داده ام. در اینجا بویژه روی سخنم با جریان های تندرو نظامی و امنیتی کشور است».

این دیپلمات پیشین حکومت نوشت:   در حالی که دست اندرکاران دولت پنهان و جریان های تندرو نظامی و امنیتی در کشور، تا این حد با شیفتگی از روابط ایران و چین و ضرورت گسترش روابط با جمهوری خلق چین سخن می گویند؛ جای آن دارد که آنان واقعا از توسعه چین هم الگو بگیرند و از تجربه توسعه ملی جمهوری خلق چین بیاموزند و دریابند که وظیفه نهادهای نظامی و امنیتی برای تحقق توسعه ملی ایران چیست و طبق تجربه چینی، نهادهای نظامی و امنیتی چه مسیری را باید در جهت اقتدار هرچه بیشتر ایران و تحقق توسعه ملی ایران دنبال کنند».

امین زاده در مقاله خود یادآور شده بود که تنها قرارداد بستن با چین کافی نیست  باید از سرنوشت کشورهای مستبد و دیکتاتور، همانند کره شمالی که یکی از متحدان و همسایگان نزدیک چین است و تنها حکمرانی می کنند ، نیز تجربه آموخت تا به سرنوشت آنان دچار نشویم.

امین زاده در ادامه نوشته است: «مشتاقان گسترش روابط با جمهوری خلق چین تصور نکنند که امضای چنین سندی ممکن است جبران کننده اختلالات مداوم و بزرگ آنان در توسعه ملی باشد. امروز کره شمالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیا است و بی کفایتی جاه طلبانه رهبران نظامی گرای کره شمالی مانع بهره مندی این کشور حتی از همکاری اقتصادی با چین بزرگترین قدرت اقتصادی جهان در همسایگی اش شده است».