ورزشکار ایرانی رضا مددی اعلام کرد که بزودی با یک ورزشکار اسرائیلی مسابقه خواهد داد

با آن که رژیم ایران تا کنون قاطعانه از اجرای مسابقه ورزشی بین المللی بین ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی جلوگیری کرده، یک ورزشکار ایرانی که عضو یک تیم خارجی می باشد اعلام داشته که ماه آینده در محل مسابقه، در برابر ورزشکار اسرائیلی یه زور آزمایی خواهد پرداخت. این مسابقه قرار است در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شود.

ورزشکار ایرانی که “رضا مددی” نام دارد و او را “مد داگ” می نامند، با برگزاری یک همایش رسانه ای به صراحت اعلام کرد که در مسابقه با ورزشکار اسرائیلی حضور خواهد یافت و خیلی خوب می داند که از این پس از رفتن به وطن خود ایران محروم خواهد گردید، زیرا با خطر دستگیری و زندان روبرو می باشد.

رضا مددی یکی از قهرمانان ورزشی است که “ام ام ای” نامیده می شود و آمیخته ای از کشتی فرنگی و آزاد و بوکس و أنواع ورزش های دیگر از قبیل جوحیتسا و کیک بوکس و ورزش های دیگر است.

در سال های اخیر، از آن جا که رژیم ایران رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلیان را در بازی های بین المللی ممنوع ساخته، چندین ورزشکار ایرانی اعلام کرده اند که به کشور باز نخواهد گشت، زیرا رژیم آزادی ها را از آنان سلب کرده و موجب عقب ماندگی ایران در بازی های قهرمانی بین المللی شده است.

رضا مددی که می گوید قصد دارد حدود شش ماه دیگر بازنشستگی خود را اعلام کند، در دیدار با خبرنگاران تاکید کرد که انتخاب یک ورزشکار اسرائیلی برای انجام این رویارویی، امری اتفاقی نیست و خود او داوطلب کردید که با یک رقیب اسرائیل در صحنه حاضر شود. رقیب او ورزشکاری به نام مُشه بن شیمُل است.

یادآوری می شود که چند ماه پیش جودوکار ایرانی سعید ملایی در بازی های نیمه نهایی جام بین المللی قهرمانی جودو ناچار شد عمدا به رقیب خود ببازد تا ناچار نگردد با جودوکار اسرائیلی، موکی ساگی روبرو گردد.

ایرانیان در لوس آنجلس پیشنهاد کرده اند که اکنون، سعید ملایی که از رفتن به وطنش سر باز زده و در یک کشور خارجی پناهنده شده، با رقیب اسرائیلی خود در یک تالار ورزشی در کالیفرنیا مسابقه دهد و خشم خود را نسبت به حکومت ایران بیان دارد.

برخی دلسوزان آینده ورزشی ایران هشدار داده اند که اگر این رفتار رژیم ایران ادامه یابد، نه تنها از فدراسیون های بین المللی ورزش اخراج می شود، بلکه ایران، آینده ورزشی خود را در صحنه بین المللی از دست می دهد