وزارت امورخارجه ایران به سخنان رجب صفراف درباره واگذاری سهم ایران در دریای خزر واکنش نشان داد

رجب صفروف نماینده روسیه در مذاکرات دریای خزر

نماینده روسیه در مذاکرات دریای خزر و عضو هیات کارشناسی روسیه در مذاکرات بر سر رژیم حقوقی دریای  خزر در مصاحبه ای که از  بی بی سی فارسی  پخش شد گفت: سهم ایران از دریای خزر۵۰ درصد بود و من تعجب کردم که هیئت جمهوری اسلامی در این مذاکرات بر سر این سهم پا فشاری نکردند و پیشنهاد ۲۰ درصد را دادند. و حال شده است ۱۳ درصد.

رجب صفروف گفت: در سال ۱۹۹۶ ما آماده بودیم ایران برای سهم ۵۰ درصدی خود پافشاری کند چون بر اساس قوانین بین المللی می توانست اما در کمال تعجب برای سهم ۲۰ درصدی و مساوی پافشاری می‌کرد.

دو روز پیش در واکنش به توافق حقوقی دریای خزر محمود صادقی نماینده مجلس گفته بود که آیا ترکمانچای دیگری در راه است. وی گفت: نمایندگان مجلس در جریان توافقها نیستند.

در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات رجب صفروف  در مورد توافق درباره دریای خزر به خبرگزاری تسنیم وابسته به ارگان های نظامی و سپاهی گفت: بررسی سابقه ایشان نشان می دهد که این فرد مذاکره کننده از جانب دولت روسیه با هیأت ایرانی نبوده است.

وی افزود بدون تردید سخنان و ادعا های نامبرده اساسا فاقد هرگونه اعتبار است.

بهرام قاسمی افزود: تردیدی وجود ندارد که طرح این ادعاها به گفته او بی اساس در این زمان  با اهداف مشخص و هدایت شده از جانب عوامل مشخص و خاصی صورت می‌گیرد.

بهرام قاسمی  نتوانست سخنان صفرووف  را تکذیب کند و فقط آن را فاقد اعتبار خواند.