وزارت خارجه آمریکا از جامعه بین المللی خواسته است از رژیم ایران بابت نقض حقوق  شهروندانش پاسخ بخواهند

وزارت خارجه آمریکا در توییتری با اعلام اینکه برآورد می‌شود حدود ۸۰۰ نفر در ایران به دلیل انجام فعالیت های مرتبط با حقوق انسانی خود در زندان هستند خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شد.

وزارت خارجه آمریکا از جامعه بین المللی خواسته شده است از رژیم ایران بابت نقض حقوق  شهروندانش پاسخ بخواهند.

دفتر دموکراسی حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا همچنین بازداشت خانم نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اشاره کرده و نوشته در سال ۲۰۱۰ بازداشت و بابت فعالیت‌های حقوق بشری به شش سال زندان محکوم شد و در ژوئن ۲۰۱۷ بار دیگر به دلیل شرکت در اعتراضات زنان به  حجاب اجباری و دفاع از زنان و بانوان فعال دستگیر شد.

نسرین ستوده که در حدود دو ماه پیش دستگیر و به زندان اوین برده شد در یک نامه سرگشاده اعلام کرد که در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده و بستگان و دوستانش دست به اعتصاب غذا زده است با این حال دستگاه‌های قضایی و امنیتی بدون توجه به این موضوع چند روز بعد همسر او را بازداشت کردند.

این بازداشت‌ها واکنش‌های نهادهای بین المللی حقوق بشری را در پی داشته و سازمان های بین المللی و نهادهای حقوق بشری از وخامت وضع حقوق شهروندی و دستگیری آزاد اندیشان به شدت ابراز نگرانی کرده و از این بابت ابراز تاسف نموده و خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی که از طریق نهادهای امنیتی و سپاه بدون دلیل و مجوز قانونی در شرایط سختی در زندان به سر می برند آزاد کند.