وزارت خارجه آمریکا: همسان دانستن اقدامات دفاعی اسرائیل با رفتار آلمان نازی، نوعی یهودستیزی است

وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که همسان دانستن اقدامات امنیتی اسرائیل در دفاع از جان شهروندان این کشور، با رفتار نازی ها در جنگ جهانی دوم، نوعی یهودستیزی است و باید از آن دوری شود. این بیانیه در رابطه با حملات گزنده ای است که گروهی افراد یهودستیز زیر پوشش مخالفت با سیاست های اسرائیل بیان می دارند و این کشور را با حکومت آلمان نازی در یک ردیف قرار می دهند.

وزارت خارجه آمریکا در گذشته اعمالی را که ممکن است جنبه یهودستیزانه داشته باشد، فهرست بار اعلام کرده بود و اکنون این ماده را نیز به آن می افزاید.

از دیدگاه یک سازمان یهودی در ایالات متحده که هدف خود را مبارزه با یهودستیزی می داند، بسیاری از افراد و حکومت ها گرایش های یهودستیزانه خود را د رپوشش مخالفت با سیاست های اسرائیل بیان می کنند و آن را در ردیف حکومت آلمان نازی قرار می دهند. این اقدام از یک سو بی اهمیت نشان دادن جنایات آلمان نازی علیه یهودیان در جنگ جهانی دوم می باشد و همزمان، شیوه ای به هدف پنهان سازی گرایش های یهودستیزانه به شمار می آید.

این سازمان توضیح می دهد که مقایسه اسرائیل با آلمان نازی، یکی از بدترین شیوه های یهودستیزانه است. زیرا آلمان نازی در حالی به کشتار یهودیان دست زد که آن ها کوچکترین خطر نظامی و یا سیاسی برای نازی ها محسوب نمی شدند و این در حالی که ترور فلسطینی و تروز اسلامی می خواهد اسرائیل را نابود کند و این کشور وظیفه دارد از موجودیت خود و از جان شهروندان خویش در برابر آدمکشان دفاع کند. همسان دانستن این دو، نشان تنفر ذاتی افراد یا سازمان ها و یا حکومت ها نسبت به یهودیان است.

آن ها می گویند که در اسرائیل دولت ها می آیند و دولت ها می روند و رفتار آن ها را نباید به حساب همه مردم اسرائیل نوشت. علاوه بر این، تجربه ثابت کرده که سرباز و یا مامور امنیتی اسرائیل سخت ترین موازین اخلاقی و انسانی را در برخورد با جنایتکاران فلسطینی در پیش می گیرد و این در حالی که آلمان نازی، یهودیان هرکشور را متمرکز می ساخت و بی آن که آنان کوچکترین عمل نظامی یا سیاسی علیه حکومت نازی انجام داده باشند، آنان را به اردوگاه مرگ می فرستاد تا در حمام های گاز سمی جان سپارند و جسد آن ها در کوره های آدم سوزی خاکستر شود.

اکنون وزارت خارجه ایالات متحده این نوع تبلیغات زهرآگین را نیز در فهرست رفتارهای یهودستیزانه قرار می دهد.