وزارت خارجه ایران به سفارت سوئیس درباره محدودیت‌های آمریکا برای دیپلمات‌های حکومت  و خانواده آنها هشدار داد

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ، از ارسال یک یادداشت رسمی “هشدارآمیز” به سفارت سوئیس درباره محدودیت‌های آمریکا برای دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و خانواده آنها در این کشور خبر داد.

او در این باره افزود: ه دولت آمریکا “تضییقات زیادی” برای دیپلمات‌های حکومت ایران  و خانواده‌های آنان نزد سازمان‌های بین‌المللی در آمریکا ایجاد کرده است.

خطیب زاده  توضیح بیشتری در اینباره نداد و تهدید کرد که اگر آمریکا اقدامات خود را متوقف نکند حکومت ایران  به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد.

دولت آمریکا سال گذشته دیپلمات‌های رژیم ایران  در این کشور را مشمول ممنوعیت های سفر و تردد کرد.

طبق این ممنوعیت، دیپلمات‌های حکومت ایران  تنها حق دارند به سازمان ملل متحد، دفتر نمایندگی رزیم ، محل اقامت نماینده حکومت  و فرودگاه جان اف کندی تردد کنند.

مشابه این نوع محدودیت‌ها پیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک کره شمالی، سوریه و کوبا در آمریکا اعمال شده است.