وزارت خارجه حکومت ایران در بیانیه ای به مناسبت سالروز استقلال اسرائیل دوباره حق موجودیت آن را انکار کرد

در همان حال که حکومت اسلامی ایران، به سرکوب مردم کشور ادامه می دهد و به جنایات تکان دهنده علیه تلاشگران سیاسی دست می زند، وزارت خارجه رژیم در بیانیه ای به مناسبت سالروز استقلال اسرائیل، ادعا کرد که این کشور فلسطینی ها را سرکوب می کند و حق آنان را پایمال می سازد. در این بیانیه، دولت اسرائیل به عنوان “رژیم صهیونیستی” مورد اشاره قرار گرفته و آن چه که “مردم فلسطین” نامیده شده، صاحبان اصلی این سرزمین شناخته شده اند.

رژیم ایران از روز نخستین که به قدرت رسید، از نابودی اسرائیل سخن گفته و برای این منظور شماری از سازمان های ترور فلسطینی را به مزدوری خود در آورده و در لبنان و سوریه پایگاه ساخته تا بتواند این نقشه شیطانی خود را عملی کند.

رژیم ایران از معضل فلسطینی تا به عنوان وسیله ای برای پیشبرد هدف های استراتژیک و آرمان های دینی خود در منطقه استفاده می کند.

در بیانیه وزارت خارجه حکومت ایران که امروز (پنجشنبه) مقارن با هفتاد و دومین سالگرد استقلال اسرائیل انتشار داده شده، از جمله آمده است: «مهاجران صهیونیستی، با دستاویز قرار دادن ایده و افکار انحرافی و نژاد پرستانه، مردم سرزمین فلسطین را اعم از زن و مرد و پیر و جوان، به قتل رساندند و یا مجبور به ترک خانه خویش ساختند».

وزارت خارجه ایران این واقعیت تاریخی را کتمان کرده که در سال ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای صادر کرد که به موجب آن، سرزمین تاریخی اسرائیل به دو بخش یهودی و عربی تقسیم شود. ولی اعراب این قطعنامه را پاره کردند و با حمله نظامی به اسرائیل قصد نابودی این کشور را داشتند که شکست خوردند و حدود نیم میلیون نفر از اهالی عرب در اثر این شکست از این سرزمین فرار کردند.

در بیانیه وزارت خارجه ایران، آرزوی یهودیان در دو هزار سال آوارگی، در نیایش برای بازگشت به سرزمین پدری و باز یافتن استقلال خود، “ایده ها و افکار انحرافی و نژاد پرستانه” توصیف کرده است.

یاد آوری می شود: کشورهای عرب همه اعراب گریخته را در اردوگاه ها متمرکز ساختند و از ورود آنها به جامعه عرب جلوگیری کردند و این در حالی که اسرائیل، اعراب باقیمانده در این سرزمین را پذیرا شد و به آنان تساوی حقوق کامل اعطا کرد. هم اکنون بیش از بیست درصد جمعیت اسرائیل را اعراب محلی تشکیل می دهند که از همه حقوق شهروندی و سیاسی برخوردار هستند و شمار زیادی شخصیت های علمی، فرهنگی، بازرگانی و آموزشی در میان آن ها وجود دارد.