وزارت خارجه رژیم ایران از خیزش مردم پنجشیر حمایت کرد، ولی کیهان و تسنیم همچنان به حمایت از طالبان ادامه می دهند

وزارت خارجه حکومت اسلامی ایران اخیرا با یک تغییر جهت ۱۸۰ درجه ای، عملیات طالبان در پنجشیر را مورد نکوهش قرار داد و اعلام داشت که طالبان باید به آزادی های فردی احترام بگذارند، حقوق و آزادی زنان را به آن ها باز گردانند و همچنین از بازداشت های خودسرانه و شکنجه افراد دوری جویند.

ارزیابی شده بود که دیپلماسی حکومت ایران قصد داشته و دارد از طریق پیوستن به این روند بین المللی، ادعا کند که خود حکومت ایران از ارتکاب به اعمال مشابه به دور است.

ولی نگاهی به مقاله های اساسی و گزارش های عمدۀ روزنامه های امروز تهران (شنبه) نشان می دهد که دو دستگی بین دو جناح حکومتی در مورد ماهیت طالبان در افغانستان همچنان برقرار است.

روزنامه کیهان تهران که دیدگاه های علی خامنه ای را بازتاب می دهد، و همچنین سامانه خبری تسنیم که عملا سخنگوی سپاه پاسداران است، گزارش های مثبتی درباره طالبان انتشار می دهند و عملا از آن ها و رفتارشان جانبداری می کنند. این دو رسانه، پس از بازگشت خبرنگارانشان از افغانستان، در گزارش های خود چنین وانمود کردند که همه چیز در افغانستان عادی است.

کیهان تهران حتی نوشت: اگر جناحی در ایران خواهان کمک به مردم پنجشیر و احمد مسعود است، بلند شود و برود و به آنها کمک کند. کیهان نوشت که رژیم ایران در سرکوب کردن داعش در عراق نقش اصلی را داشته است – ادعایی که کاملا بی اساس است و در واقع ارتش آمریکا بود که با کمک هم پیمانانش داعش را سرکوب کرد و ماموران مسلح رژیم یاران که عراق فرستاده شده بوئدند، به جای مبارزه با داعش، به تقویت ارتباطات رژیم با گروه های نیابتی شیعه، به هدف تضعیف دولت مرکزی بغداد و تحکیم رخنه یابی رژیم ایران در آن کشور پرداخته بودند.

برخی روزنامه های مخالف طالبان در روزهای اخیر نوشته بودند: چگونه ممکن است که رژیم، برای دفاع از “حرم” به سوریه نیرو فرستاد، ولی برای حفاظت از “حریم” ایران به هیچ اقدامی دست نمی زند و حتی از طالبان حمایت می کند – و این در حالی که اگر طالبان در افغانستان مستقر گردند، حریم امنیتی ایران سخت به خطر می افتد.

روزنامه کیهان تهران در پاسخ به این استدلال نوشت: «اگر دلتان می خواهد، پس خودتان به آنجا بروید و بجنگید». بدین سان روزنامه ای که در خدمت رهبر حکومت قرار دارد، به مردم اجازه می دهد که به میل خود به جنگ در کشور همسایه بروند.

روزنامه کیهان تهران خطاب به طرفداران مردم افغانستان در ایران گفته بود که آن ها می توانند گردانی را به شیوه “فاطمیون” برپا سازند و بروند نزدیک دل احمد مسعود علیه طالبان بجنگند.

کیهان و تسنیم در گزارش هایی از قول خبرنگاران اعزامی به افغانستان ادعا کرده بودند که ترس از طالبان امری بسیار بیهوده است و آن ها افرادی هستند که سال ها در ایران زندگی کرده و زبان فارسی را به خوبی صحبت می کنند و به کسی زور نمی گویند.

روزنامه شرق چاپ تهران، در پاسخ به این نیکونمایی طالبان، دوباره نوشت که آن ها یک گروه تروریست هستند که جنایات فجیعی مرتکب شده اند و ممکن است در آینده امنیت ایران را نیز به خطر اندازند.

سپاهی مجتبی ذوالنور عضو مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به ایرانیانی که گفته بودند باید به احمد مسعود و مبارزان پنجشیر یاری رساند، گفته بود حه رژیم ایران با دخالت نظامی برای سرکوب کردن داعش در عراق و سوریه قاطعیت خود را نشان داده و نیاز به اثبات دوبارۀ آن ندارد.

روزنامۀ جمهوری اسلامی که روشی انتقاد آمیز از سیاست رژیم در برابر افغانستان دارد، در شماره امروز خود (شنبه) نوشت: این ادعا که طالبان بودند که ایالات متحده را شکست دادند و از این رو باید از آنان حمایت کرد، برآوردی بی اساس است.