وزارت رفاه اجتماعی اعتراف کرده بود که از هر سه ایرانی، یک تن زیر خطر فقر است. ولی نماینده کارگران فقر را بالاتر می داند

وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرده بود که یک سوم از مردم ایران زیر خط فقر به سر می برند. ولی علیرغم این آمار تکان دهنده که یکی دیگر از سناد مظالم رژیم علیه ملت ایران است، اکنون اتحادیه های کارگری می گویند که آمار دقیق آن است که دو سوم از مردم ایران به زیر خط فقر فرو رفته اند، زیرا اگر آمار رسمی، فقط بیکاران و آنانی را که منبع درآمدی ندارند، ملاک قرار داده، باید درصد بالایی از کارگزان را نیز به این فرودستان افزود، زیرا شدت گرانی مایحتاج جنان ستابی دارد که حقوق ماهیانه بسیاری از کارگران، نمی تواند حتی حداقل امکانات معیشتی آنان را فراهم سازد و از این رو آنان نیز عملا در زیر خط فقر به سر می برند.

مجموعه آمار در مورد درآمد سرانه در ایران نشان می دهد که درآمد سرانه در این کشور در چند دهه اخیر به نصف سقوط کرده و این در حالی که حتی در کشورهای عقب مانده، دست کم دو برابر شده است.

نرخ گرانی کالا در یک سال اخیر در ایران به بالاتر از ۴۵ درصد رسیده و آخوند رئیسی حتی در نطق مراسم تحلیف گفته بود که ممکن است رقم درست، ۵۵ درصد باشد. در چنین وضعی، حتی اگر حقوق کارگران هر سال دو بار هم بالا برده شود، هیچگاه در سطحی نخواهد بود که حداقل معیشت را نیز برای خانواده های آنان تامین کند

آخوند رئیسی در سخنان امروز خود دستور داد که نرخ تورم در ایران کنترل شود. ولی نرخ ها بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود و امری نیست که دولت بخواهد با یک فرمان آن را کنترل کند. برای پایین آوردن نرخ کالا، تولید آن باید بسیار بالاتر از میزان تقاضا باشد، ولی اکنون بحران در ایران به مرحله ای رسیده که گوشت مرغ در بازار بسیار کمتر از میزان تقاضای مردم است و نرخ ها آنقدر بالا رفته که مردم حتی امکان خرید پوست و استخوان مرغ و یا استخوان گاو و گوسفند را ندارند.

آگاهان می گویند که رژیم ایران به سرعت به استاندارد کره شمالی نزدیک می شود که در آن جا مردم آنقدر فقیر هستند که گرسنگی به صورت یک بیماری مزمن، اکثر آن ها را تهدید می کند. کره شمالی نیز همانند حکومت اسلامی ایران، بخش عمده ای از توانایی مالی کشور را در راه ساخت بمب هسته ای و موشک های تهاجمی هزینه کرده است.

فرامرز حقیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این رابطه گفت: بسیار از افرادی نیز که شاغل هستند، از چنان درآمد پایینی رنج می برند که حتی حاقل امکانات معیشتی را برای آنان تامی نمی کند. بنابراین قاطعانه می توان گفت که از هر سه نفر ایرانی، دو تن زیر خط فقر قرار دارند.

فرامرز حقیقی گفت که به علت پائین بودن مزد کارگران و تورم افسار گسیخته، شاغل بودن به مفهوم آن نیست که کارگر می تواند معیشت خانواده خود را تامین کند.