وزرای اقتصاد و خزانه‌داری آمریکا و اسرائیل برای ایجاد یک تیم مشترک علیه جمهوری اسلامی توافق کردند

موشه کهلون و استیو منوچین

وزرای خزانه‌داری و اقتصاد  آمریکا و اسرائیل برای ایجاد یک تیم مشترک علیه جمهوری اسلامی توافق کردند. روزنامه اورشلیم پست نوشت که طی دیداری که در روز سه‌شنبه در واشنگتن بین وزیر اقتصاد اسرائیل موشه کهلون و وزیر خزانه‌داری آمریکا استیون منو چین انجام شد این دو  وزیر توافق کردند که یک تیم مشترک برای اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی تشکیل دهند.

این جلسه که بر روی موضوع رژیم جمهوری اسلامی متمرکز بود و نتیجه آن تصمیم در مورد تحریم در بخش فناوری های پیشرفته بود مسولیت تحریم های اقتصادی بر عهده وزارتخانه‌های اقتصاد هر دو کشور قرار خواهد گرفت.

اعضای این تیم مشترک را کارکنان هر دو وزارتخانه اسرائیل و ایالات متحده تشکیل خواهند داد.

موشه کهلون وزیر اقتصاد اسرائیل در این زمینه گفت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به از بین بردن تهدید علیه امنیت اسرائیل و امنیت کل جهان آزاد کمک خواهد کرد