وزیران خارجه چند کشور اروپایی برای ابراز همبستگی با مردم اسرائیل، در اورشلیم با وزیر خارجه دیدار کردند

وزیران خارجه چند کشور اروپایی به اسرائیل آمده است که ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور، به تلاش برای برقراری آتش بس بپردازند.

هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که ریاست این هیئت را به عهده دارد، به خبرنگاران گفت: «دولت اسرائیل از حق اسرائیل برای دفاع از خود قاطعانه جانبداری می کند و کاملا در کنار این کشور ایستاده است».

وزیر خارجه آلمان گفت: «من به این جا آمده ام تا مراتب همبستگی دولت و همدردی ملت آلمان  را در برابر حملات موشکی از غزه، به آگاهی ملت شما برسانم».

اعضای هیات اروپایی که برای ابراز دوستی نسبت به اسرائیل به اورشلیم آمده اند، امروز با وزیر خارجه گبی اشکنازی دیدن کردند و همگی خاطرنشان ساختند که مردم اروپا رنج ملت اسرائیل را درک می کنند و مایلند که این جنگ هر چه زودتر پایان گیرد.

هایکو ماس در این دیدار افزود که او و وزیران خارجه چند کشور اروپایی دیگر، گفتگوهای مشروحی با همه کشورهای ذینفع به هدف پایان بخشیدن به حملات موشکی و برقراری آتش بس انجام داده اند. او گفت که در این راستا، از جمله با وزیران خارجه اردن، مصر و کشورهای دیگر گفتگو کرده و امیدوار است که این تلاش ها هر چه زودتر به نتیجه برسد.

وزیر خارجه آلمان گفت که مردم کشورش و همه کشورهای اروپایی، از مشکلات سنگینی که در غزه، به دنبال این جنگ پیش آمده  آگاه هستند و آن را با نگرانی دنبال می کنند.

هایک ماس از قول همه کشورهای اروپایی گفت که آن ها از تلاش اسرائیل برای رساندن آذوقه و مایحتاج به غزه آگاهی کامل دارند و آن را ارج می نهند.