وزیر ارتباطات رژیم اعتراف کرد که قطع اینترنت خسارات جبران ناپذیری برای رژیم دارد

دو روز پس از قطع شدن اینترنت توسط رژیم در سراسر ایران وزیر ارتباطات رژیم اعتراف می کند که رژیم نمی تواند در دراز مدت اینترنت را قطع کند چرا که رژیم متحمل خسارات مالی بیشتری از این بابت خواهد شد.

از روز شنبه که تظاهرات راسری ملت ایران رو به افزایش نهاد رژیم از بیم آنکه مردم بتوانند از راه اینترنت نه تنها اقدام به هماهنگی های بیشتری برای تشکیل گروه های بزرگ در میان خود بدهند و مهم تر اینکه اخبار و گزارش های خود را به بیرون از ایران منتقل کنند اقدام به قطع اینترنت نمود.

آذر جهرمی شامگاه دوشنبه در این رابطه گفت که پیگیر وصل شدن دوباره اینترنت می باشد و در عین حال مسولیت قطع شدن اینترنت را به گردن شورای امنیت رژیم نهاد و از خود صلب مسولیت کرد.

وی همچنین وعده داد به زودی مجوز وصل دوباره اینترنت را خواهد گرفت.

جهرمی توضیح نداد که اگر او به عنوان وزیر ارتباطات اختیاری برای جلوگیری از قطع شدن اینترنت کشور ندارد چگونه می تواند مجوز برقراری آن را دریافت نماید.

وی همچنین فرضیه وجود و راه اندازی اینترنت ملی را کاملا منتفی دانست و گفت همچین چیزی وجود خارجی ندارد و در نبود اینترنت شبکه ملی اطلاعات هم وجود ندارد.

جهرمی همچنین ادعای سفیر آمریکا در آلمان را که گفته بود اینترنت در اختیار ایرانی ها قرار خواهیم داد دروغ خوانده و گفت:این طرح برای سال ۲۰۲۵ است و آمریکا توانایی این کار را ندارد.

وی گفت:به زودی اینترنت به زندگی مردم باز می گردد.

رژیم که از بیم گسترش هرچه بیشتر تظاهرات مردمی اقدام به قطع سراسری اینترنت نموده است بر اساس سخنان وزیر ارتباطاتش خود متحمل ضررهای مالی هنگفتی شده و در این شرایط که پول کافی برای گذران روزمره خود را ندارد باید زیان سنگین تری را نیز دریافت کند از سوی دیگر با وصل شدن اینترنت سیل گزارش ها و اخبار تظاهرات روزهای گذشته مردم به خارج از ایران روان خواهد شد و این امر خود موجب هرچه بیشتر متزلزل شدن شرایط رژیم خواهد شد.

یک دیدگاه

  1. رژیم پست فطرت حیوانی نشسته و تخریب بانکها و فروشگاهها که اکثرا به دست مزدوران اعزامی خودش صورت گرفت فهرست و خسارات آنها را اعلام کرده است. (البته به تخریب مراکز فسادی مانند حوزه های علمیه حکومتی و دفاتر امامان جمعه و پایگاههای بسیج که توسط مردم صورت گرفته اشاره نکرده است.) اما خسارت چند صد میلیاردی ناشی از قطع اینترنت را قابل ذکر ندانسته است.

Comments are closed.