وزیر اطلاعات اسرائیل خطاب به جو بایدن: سیاست فشار حداکثری به رژیم ایران ادامه یابد

وزیر اطلاعات اسرائیل، الی کُهِن در یک مصاحبه تلویزیونی از رئیس جمهوری برگزیدۀ ایالات متحده خواست که همچنان اِعمال فشار حداکثری بر حکومت ایران را ادامه دهد، و تلاش های کنونی برای باز داشتن رژیم ایران از ادامه برنامه های اتمی و موشکی و همچنین دخالت مسلحانه در امور کشورهای همسایه و تروریست پروری دست بردارد. ادامه دهد.

وزیر اطلاعات که با شبکه تلویزیونی اسرائیلی آی-۲۴ سخن می گفت، ادامه فشارها بر رژیم ایران را برای تامین امنیت خاورمیانه و پایان بخشیدن به عملیات تروریستی و تلاش رژیم ایران برای گسترش نفوذ ویرانگر خود در منطقه ضروری دانست.

الی کوهن گفت که هشت سال زمانداری پرزیدنت باراک اوباما در ایالات متحده، نه تنها به برقراری آرامش در خاورمیانه کمکی نکرد، بلکه ریشه های خطرناکی برای رشد افراط گرایی و فتنه گری آبیاری کرد.

این سخنان کمتر از دو هفته پیش از آغاز زمانداری جو بایدن بیان می شود که در آن هشت سال، معاون پرزیدنت اوباما در مقام رئیس جمهوری بود.

وزیر اطلاعات اسرائیل در این مصاحبه تلویزیونی خود، خطاب به جو بایدن به صراحت گفت: «اگر شما می خواهد که خاورمیانه به آرامش و ثبات باز گردد، و دوباره در مسیر شکوفایی قرار گیرد، باید سیاست دولت کنونی در برابر رژیم ایران همچنان دنبال شود».

وزیر اطلاعات اسرائیل یادآور شد که رژیم ایران هم اکنون در کشورهای عراق، یمن، سوریه و لبنان فعالیت نظامی گسترده دارد، و در این زمینه گفت: «رژیم کنونی در ایران، به هر سرزمینی می رود، در آن جا مرگ می آفریند و باعث کشتار مردمان آن می شود».