وزیر اطلاعات اسرائیل: «محسن فخری زاده را از دیرباز زیر نظر داشته ایم»

وزیر اطلاعات اسرائیل، الی کوهن، در پاسخ به این ادعای حکومت ایران که محسن فخری زاده یک فرد غیرنظامی بوده و با امور اتمی و موشکی حکومت ارتباطی نداشته، گفت: «اسرائیل این فرد را از مدتها پیش رصد می کرده و از فعالیت های او آگاهی داشته و فخری زاده یکی از چهره های اصلی و کلیدی برنامه اتمی حکومت ایران بوده است».

لی کوهن گفت: «فخری زاده به فعالیت هایی مشغول بود که به نتیجه رسیدن آن ها ممکن بود سراسر خاورمیانه و جهان را به خطر اندازد».

وزیر اطلاعات گفت: «اسرائیل، فخری زاده را از سال ها پیش شناسایی کرده و فعالیت های او را دنبال می کرد و می دانست که او به چه کارهای خطرناکی مشغول است».

یادآوری می شود: بنیامین نتانیاهو در سخنان دو سال پیش خود، به صراحت از محسن فخری زاده نام برده و او را رئیس نهادی به نام “آماد” معرفی کرده بود که به تدارک تجهیزات برای برنامه های اتمی و موشکی رژیم می پرداخت. نخست وزیر اسرائیل گفت “نام او را به خاطر بسپارید” و منظورش آن بود که فخری زاده یک مهره اساسی برنامه های تهاجمی ایران است که در آینده نیز خبرساز خواهد بود.

وزیر اطلاعات اسرائیل، در ادامه ارزیابی خود گفت: «تصور میکنم که دست اندرکاران برنامه های اتمی رژیم ایران، از این پس با آرامش نمی توانند سر به بالین بگذارند، زیرا می دانند آنچه که هفته پیش رخ داد، ممکن است گریبان آن ها را نیز بگیرد».

الی کوهن ارزیابی کرد که حکومت اسلامی ایران با شتاب زیاد می کوشد به برنامه های هسته ای ادامه دهد، ولی در همان حال، اسرائیل بیشترین کوشش خود را به کار خواهد گرفت که از اجرای این نقضه جلوگیری کند. اسرائیل امکان آن را نخواهد داد».

با این همه، وزیر اطلاعات حاضر نشد بگوید که آیا اسرائیل در قتل محسن فخری زاده نقشی داشته است یا نه. اکثر مقامات حکومت ایران بارها ادعا کرده اند که هلاکت این مقام ارشد اتمی حکومت ایران، توسط اسرائیل صورت گرفته است.