وزیر اطلاعات: اگر رژیم سخت گیری ها را متوقف کند، ماهیت اسلامی خود را به خطر می اندازد

وزیر اطلاعات تاکید کرد که از دیدگاه وی، حفظ قوانین اسلامی و سختگیری در حاکمیت جمهوری اسلامی از اهداف اصلی رژیم  است و گفت : حفظ نظام با اعمال خلاف شرع، نقض غرض است

آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات حکومت ایران افزود: اگر برای دفاع از نظام از راه معصیت رفتیم، ثواب نمی‌کنیم. حفظ نظام جمهوری اسلامی با اعمال خلاف شرع، نقض غرض است.

وی گفت:  تهمت و افترا زدن یا بازی با آبروی دیگران حتی به اسم “افشاگری” و فحش دادن، برای دفاع از جمهوری اسلامی خسارت‌بارترین اعمال است. گاهی رفتارهایی می‌بینیم که می‌گوییم چه ربطی به امام حسین(ع) و جمهوری اسلامی دارد؟

وزیر اطلاعات افزود: در دفاع از نظام نباید فحش به این و آن بدهیم و با نیش زبان آسیب برسانیم . گاهی بعضی رفتارهایی می‌کنیم که آدم تعجب می‌کند این‌ها چه ربطی به مکتب امام حسین(ع) دارد؟ اینها چه ربطی به نظام دارد؟ چه ربطی به جمهوری اسلامی دارد؟

علوی گفت:  اسلام نردبانی برای رسیدن به حکومت نیست. لذا در حکومت اسلامی باید اسلام پیاده شود و نباید در حکومت اسلامی معصیت باشد. برای حفظ حکومت اسلامی هم نباید مرتکب خلاف شرع شد.

وی در پایان گفت : می توانیم از عاشورا نتیجه بگیریم؛ والّا یا حسین گفتن و سینه زدن ثواب دارد اما نتیجه لازم را نخواهیم گرفت.

بعد از روی کار امدن حکومت اسلامی در ایران زمامداران این حکومت کوشیده اند که با استفاده از احساسات  مذهبی مردم آنان را به سمت و سوی از پیش تعیین توسط حکومت بکشانند تا از این طریق بر اذهان انان و مدیریت رفتاری شان در جامعه  تسلط بیشتری داشته باشند