وزیر اطلاعات رژیم ایران بازار گرمی می کند و وقایع پیشین را به عنوان “آخرین خبر” تحویل مردم می دهد

اظهارات وزیر اطلاعات حکومت اسلامی ایران درباره آن چه که دستاوردهای اطلاعاتی و بازداشت ماموران تخریب و جاسوسی نامید، با تردیدهای بسیار تلقی گردید و گفته شد که او پیروزی هایی را به خو نسبت می دهد که یا وجود نداشته و یا آن که نمی تواند یک دستاورد بزرگ اطلاعاتی محسوب شود.

آخوند محمود علوی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، از جمله ادعا کرد که رژیم ایران موفق شده است یک وزیر کابینه از یک کشور متحاصم را “در اختیار بگیرد”. علوی نه به هویت آن چه که “کشور متخاصم” نامید اشاره ای کرد و نه آن که منظورش را از جملۀ “در اختیار گرفتیم” بیان داشت.

ولی خود رسانه های ایران فاش ساختند که او به ماجرای شناسایی فردی به نام دکتر گونِن سِگِو اشاره می کند که دو ماه پیش به طور علنی در اسرائیل انتشار یافت و آن فرد در دادگاه به جرم خود اعتراف کرده و ابراز ندامت نموده و به زودی حکم مجازات او اعلام خواهد شد.

به گفته آشنایان امور، شناسایی و خنثی کردن گونن سگو، یک دستاورد شبکه ضد اطلاعاتی اسرائیل است. گولن دو دهه پیش در یک دولت اسرائیل از جانب حزبی که پس از چند سال منحل شد به مقام وزارت امور انرژی رسید و به علت تخلفات مالی و بازرگانی به زندان افتاد و پس از گذراندن دوره محکومیت، به یک کشور آفریایی رفت و در آن جا به طبابت مشغول شد ولی در همان حال با حکومت ایران تماس گرفت و ابراز آمادگی کرد اطلاعات کهنه خود را در اختیار رژیم ایران قرار دهد.

معلوم نیست که وزیر اطلاعات رژیم ایران چگونه شناسایی و دستگیری یک جاسوس در اسرائیل را به حساب افتخارات خود می نویسد و برای آن که این داستان را مهم و هیجان انگیز جلوه دهد، از بردن نام کشور مربوطه و نام فرد جاسوس خودداری می ورزد تا آن را بسیار اسرار آمیز جلوه دهد.

علاوه بر این، دکتر گونن سگو حدود ده سال پیش با حکومت ایران تماس گرفت و به همکاری پرداخت و بی تردید آخوند آخوند محمود علوی هنوز به سمت وزیر اطلاعات منصوب نشده بود.