وزیر امور خارجه آلمان می‌گوید لغو مجوز هواپیمایی ماهان از نظر مسائل امنیتی ضروری بود

هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان می‌گوید لغو مجوز هواپیمایی ماهان از نظر مسائل امنیتی ضروری بود.

او در عین حال تاکید کرده رویکرد کشورش به توافق اتمی با ایران تغییر نکرده و برلین همچنین حامی برجام است.

آلمان اول بهمن ماه مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور لغو کرد.

یک مقام ارشد دولت آلمان به رویترز گفته بود این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید نسبت به استفاده این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی گرفته شده است.

این اقدام به آلمان با استقبال و حمایت ایالات متحده روبرو شده است.

شرکت هواپیمایی ماهان هنوز واکنشی نسبت به  لغو مجوز خود نشان نداده است.

مقام های دولتی ایران نیز هنوز اظهار نظری در مورد این موضوع نکردند.

به گزارش خبرگزاری آلمان وزیر خارجه آلمان گفت: لغو مجوز ماهان تاثیری بر حمایت از توافق اتمی با ایران ندارد و همچنان از اهمیت ویژه‌ای  برای کشورش برخوردار است. آقای هایکو ماس با این حال افزوده است این یک تصمیم ضروری بود چرا که مسئله امنیت آلمان در میان بود.

جزئیات دقیقی در مورد مسایل امنیتی ارائه نکرده و گفته است کشورش در برابر تحولات مورد به مورد از جمله در حمایت از تروریسم و خرابکاری واکنش مناسب نشان خواهد داد.

خبرگزاری آلمان در عین حال به این موضوع اشاره کرده است که لغو مجوز شرکت هواپیمایی ماهان چند روز پس از بازداشت فردی به نام عبدالحمید که مترجم و فعال فرهنگی در ارتش آلمان به ضن همکاری و جاسوسی برای  کشور ایران دستگیر شده است.

فرد بازداشت شده که افغان تبار است به گفته داستانی فدرال آلمان کارشناس زبان و مشاور امور فرهنگی در نیروهای مسلح آلمان بوده و احتمال دارد که اطلاعاتی را به یک سرویس اطلاعاتی ایران داده باشد.