وزیر انرژی اسرائیل، در حاشیه همایش بین المللی گاز در مصر، با پرزیدنت السیسی دیدار کرد

همایش وزیران انرژِ چند کشور و از جمله اسر ائیل، در قاهره

وزیر انرژی اسرائیل، دکتر یوال اشتاینیتس در سفر به قاهره، با پرزیدنت عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر دیدار کرد و با وی درباره روابط دو کشور و امور خاورمیانه، و همچنین همکاری های اسرائیل و مصر در زمینه تولید و صادرات گاز سوختی گفتگو کرد.

وزیر انرژی اسرائیل برای شرکت در یک همایش بین المللی، پیرامون استخراج گاز و فروش آن شرکت کرد. شماری از کشورهای جهان در سال های اخیر توانسته اند منابع عظیم گاز در زیر زمین و یا در اعماق دریا بیابند که هم اکنون درصد معینی از انرژی مورد نیاز در جهان را تامین می کند.

با آن که ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان است، نماینده ای از جانب آن کشور در این همایش حضور نداشت.

اسرائیل و مصر هر دو از کشورهای استخراج کننده گاز هستند و دولت اورشلیم پیشنهاد کرده که دو کشور در مورد صادرات آن همکاری کنند.

اسرائیل تا چند سال پیش از خریداران عمده گاز مصر بود. ولی با کشف ذخایر عظیم گاز توسط مهندسین اسرائیلی در اعماق دریای مدیترانه، اسرائیل هم اکنون یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده گاز محسوب می شود و می تواند به دولت مصر برای انتقال گاز به کشورهای اروپایی، یاری برساند.

درباره جزئیات مطالبی که در دیدار بین وزیر اسرائیلی و رئیس جمهوری مصر مورد بحث قرار گرفته، خبری منتشر نشده است.

مصر نخستین کشور عربی بود که چند ماهی پیش از آن که روح الله خمینی قدرت را در ایران به دست گیرد، با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد و پس از آن، اردن امضا کننده پیمان صلح با اسرائیل بود.