وزیر بهداشت اسرائیل: به فلسطینیان در غزه و کرانه برای مبارزه با کورونا کمک می کنیم ولی تعهد قانونی نداریم

وزیر بهداشت اسرائیل، یولی آدلستین گفت که اسرائیل تمایل بسیار دارد به فلسطینی ها در کرانه باختری و نوار غزه، برای استفاده از واکسن ضد کورونا یاری برساند و این امر را تا آن جا که بتواند عملی خواهد کرد، ولی از نظر قوانین بین المللی، مسئولیتی در این زمینه ندارد.

دلیل این ارزیابی آن است که نوار غزه به صورت یک سرزمین مستقل عمل می کند که گروه تروریستی حماس حاکم بر آن محسوب می شود و همین گروه است که باید برای خرید واکسن به تلاش بپردازد.

با این همه در گزارش پیشین گفته شده بود که اسرائیل از امیرنشین قطر درخواست کرده مبلغ کمک مالی خود به غزه را دوبرابر سازد تا هزینه خرید واکسن نیز تامین شود.

فلسطینیان در کرانه باختری، به صورت حکومت خودگردان  زندگی می کنند و مسئولیت تامین واکسن به گردن آن نهاد است.

فلسطینیان بخشی از خاک اسرائیل و یا جمعیت این کشور محسوب نمی شوند و از این رو، اسرائیل نسبت به تامین بهداشت آن ها تعهدی ندارد و آن ها در این زمینه به صورت مستقل عمل می کنند.

وزیر بهداشت گفت که مسئولیت اصلی دولت اسرائیل در برابر شهروندان این کشور است ه مالیات می پردازند و دولت در برابر آن ها و حفظ سلامتیشان مسئولیت مستقیم دارد. با این همه، اسرائیل آماده است پس از تامین نیازهای شهروندان خود، و یا به موازات آن، به فلسطینیان نیز یاری برساند.

گفتنی است که اعراب شهروند اسرائیل که بیست درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، همانند همه شهروندان دیگر از واکسیناسیون برخوردار هستند.

یولی ادلشتین گفت که اسرائیل پس از اتمام پروژه واکسینه کردن شهروندان خود، با کمال میل به فلسطینیان نیز یاری خواهد رساند، ولی در برابر آن ها تعهد رسمی ندارد.

هم اکنون بیش از شصت هزار نفر کارگر فلسطینی از کرانه باختری، در اسرائیل مشغول کار هستند و از همه مزایای کارگری برخوردار می باشند. برای جلوگیری از سرایت کورونا از کرانه به داخل اسرائیل، به این کارگران امکان داده شده شب ها در اسرائیل بخوابند و به خانه های خود در کرانه باختری باز نگردند.

آگاهان می گویند که وظیفه اخلاقی کشورهای عرب و همچنین حکومت ایران است که در این زمینه به فلسطینیان کمک کنند. برخی از این کشورها درآمدهای نفتی کلان دارند.

گفتنی است که در شرق اورشلیم ده ها هزار نفر عرب زندگی می کنند که همچنان وابسته به حکومت خودگردان می باشند، ولی از آن جا که ساکنان دائم پایتخت اسرائیل محسوب می شوند، از همه مزایای واکسیناسیون همانند دیگر شهروندان اسرائیلی برخوردارند.

اسرائیل همچنین می گوید که حکومت خودگردان فلسطینی برای تامین واکسن حاضر به همکاری با اسرائیل نیست و اطلاع داده که در این زمینه به طور مستقل عمل می کند و به کمک اسرائیل نیازی ندارد. اسرائیل همچنین گفته است که در پایان واکسیناسیون اهالی کشور، واکسن های اضافی را به طور رایگان به حکومت خودگردان هدیه خواهد کرد.

وزیر بهداشت اسرائیل گفت که حکومت خودگردان، دارای وزیر بهداشت خویش می باشد. پیشتر گفته شده بود که محمود عباس امکان استفاده از یک واکسن ساخت چین و انواع دیگر را مورد بررسی قرار داده، ولی هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته است.

در این میان، باقر قالیباف رئیس مجلس که آرزوی رسیدن به مقام رئیس جمهوری را دارد، یکبار دیگر از اسرائیل خواستار شد تروریست های فلسطینی را که در زندان های اسرائیل هستند، به علت کورونا آزاد کند. این درخواست در حالی مطرح می شود که در ایران، زندانیان سیاسی را حتی پس از ابتلاء به کورونا همچنان در زندان نگاه می دارند تا شاید به طور طبیعی فوت کنند.

در زندان های اسرائیل مقررات بهداشتی سختگیرانه اِعمال می شود و زندانیان فلسطینی نیز همانند زندانیان اسرائیلی، مورد پوشش بهداشتی و درمانی قرار دارند.