وزیر بهداشت رژیم:ما در اوج تحریم ها توانستیم کورونا را مدیریت کنیم!!!

سعید نمکی شامگاه یکشنبه طی سخنانی عنوان کرد که رژیم اسلامی توانسته با وجود تحریم ها و همه فشارها بحران کورونا را که همه دنیا را با مشگل روبرو کرده به خوبی آن را مدیریت کند.

نمکی در ادامه از زحمات کادرهای پزشکی و درمانی تقدیر کرد و آنها را مدافعان سلامت لقب داد که این همخوانی با گروهی از افراد سپاه قدس بودند که در سالهای گذشته در کشور سوریه حضور نظامی داشتند که از آنها با عنوان مدافعان حرم یاد میکردند در صورتی که پزشکان و کادر درمانی با از جان گذشتگی جان بیماران را از مرگ نجات میدهند و گروه های نظامی و مزدوران رژیم در راه کشتار و ویرانی در سوریه حضور داشتند.

از سوی دیگر نمکی در حالی تحریم ها و ویروس کورونا را به هم پیوند میدهد که ایالات متحده بارها اعلام داشته که دارو و غذا و همچنین کمک های بشردوستانه شامل تحریم ها نیست اما رژیم این کمک ها را یا نپذیرفته و یا آنها را به عراق و سوریه و لبنان میفرستند اما در مقابل در تلاش هستند که به بهانه مبارزه با کورونا از سازمان های مالی جهانی وام ها و کمک های مالی بگیرند که تاکنون کوفق نشده اند.

ایالات متحده هرگونه کمک مالی نقدی را به رژیم اسلامی ممنوع اعلام کرده چرا که بر این باور است که این کمک ها نه تنها برای امور مثبت و برای مبارزه با کورونا صرف نمیشود بلکه سرمایه ای برای رژیم اسلامی در راه اقدام های تروریستی در منطقه خواهد شد.