وزیر خارجه آمریکا با انتشار توییتری به زبان فارسی از ملت ایران خواست ویدیوها و تصاویر اعتراضات را برای وزارت خارجه بفرستند