وزیر خارجه اسرائیل امروز با سفر به مراکش سفارتخانه این کشور را رسما می گشاید

وزیر خارجه یائیر لپید امروز (چهارشنبه) در راس یک هیات بلندپایه اسرائیلی رهسپار مراکش شد تا سفارتخانه این کشور را به طور رسمی افتتاح کند. مراکش حدود یک سال پیش و در ایام ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ با اسرائیل به توافق صلح رسید  و به خصومت دیرینه عربی با این کشور پایان داد.

وزیر خارجه اسرائیل را در این سفر چند وزیر و دست اندرکار امور بین المللی و امنیتی همراهی می کنند. در جریان این دیدار، یائیر لپید با شماری از شخصیت های برجسته مراکشی و به ویژه وزیر خارجه آن کشور ملاقات و رایزنی می کند.

با این همه، نخست وزیر مراکش به خبرنگاران عرب گفته است که او حاضر به دیدار با وزیر خارجه اسرائیل نیست و برقراری صلح با اسرائیل به مفهوم آن نیست که مراکش دفاع از حقوق فلسطینی ها را به دست فراموشی می سپارد.

این سخنان در حالی بیان می شود که مراکش از دیرباز با اسرائیل روابطی غیر علنی داشته و از جمله شهروندان اسرائیلی می توانسته اند به دیدار از آن کشور بروند. از چند ماه پیش و پس از برقراری رسمی مناسبات، اکنون پروازها از اسرائیل به مراکش به صورت مستقیم صورت می گرید و این در حالی که تا پیش از آن، پروازها غیرمستقیم بود و مسافران با هواپیما های غیر اسرائیلی و از طریق یک کشور اروپایی به مراکش سفر می کردند.

یکی از همراهان وزیر خارجه در سفر به مراکش، وزیر رفاه اجتماعی اسرائیل است که خود زاده مراکش می باشد.

در سال های پس از استقلال دوباره اسرائیل، حدود چهارصد هزار یهودی از مراکش به این کشور مهاجرت کردند و همیشه در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و هنری کشور حضور پررنگی داشته اند.