وزیر خارجه اسرائیل: اولویت من در برقراری و گسترش روابط بازرگانی و همکاری های دیگر با امیرنشین ها می باشد

ییسرائل کاتس وزیر خارجه، که تحکیم روابط با امیرنشین ها را اولویت سیاست خارجی خود می داند

وزیر خارجه جدید اسرائیل می گوید که یکی از اولویت ها او در تعیین سیاست خارجی کشور آن است که روابط اسرائیل را با کشورهای عرب به سطح کاملا عادی برساند. “ییسرائل کاتس” که ماه گذشته این سمت را به عهده گرفت، در ماه های اخیر چند سفر به امیرنشین های عرب حوزه خلیج فارس انجام داده و گفتگوهای مشروحی با سران آن ها به عمل اورده است.

آگاهان می گویند که رهبران امیرنشین ها به طور اصولی مایل به گسترش هرچه بیشتر روابط با اسرائیل هستند که یکی از علل عمده آن بیم از تجاوزکاری های رژیم ایران علیه موجودیت خود می باشد. ولی آن ها در همان حال می گویند که هنوز زمان چنین اقدامی نرسیده و باید در حل مشکل فلسطینی ها راهگشایی به وجود آید تا بتوان به مرحله شناسایی رسمی گام نهاد.

دولت مصر در این رابطه سیاست جداگانه ای در پیش گرفته است. زنده نام انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر حدود چهل و یک سال پیش با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد و این کشور را به رسمیت شناخت. ولی دولت قاهره در سیاست عملی خود می گوید تا هنگامی که مشکل فلسطینی ها حل نشده، مصر روابط کامل بازرگانی و فرهنگی با اسرائیل برقرار نخواهد کرد. در این سال ها همکاری دوکشور در زمینه های نامبرده بسیار محدود بوده، گرچه گردشگری اسرائیلیان در مصر در سطح عادی ادامه دارد.

ییسرائل کاتس وزیر خارجه، که روز گذشته (سه شنبه) در نشست غیرعلنی کمیسیون امنیت و روابط خارجی پارلمان اسرائیل سخن می گفت، گزارش مشروحی درباره گفتگوهایی که در سفر ماه گذشته به ابوظبی، با سران امارات عربی متحده به عمل آورده بود گزارش داد و گفت گسترش این مناسبات را یکی از اولویت های راهبردی وزارت خارجه می داند.

از سخنان کاتس در نشست دیروز چنین برمی اید که از دیدگاه او، با وجود ملاحظات سیاسی امیرنشین ها و تاکید بر لزوم حل مشکل فلسطینی ها، که مانع برقراری همکاری های علنی سیاسی می شود، اسرائیل می تواند با امیرنشین ها روابط بازرگانی گسترده ای داشته باشد. آشنایان امور می گویند که اسرائیل انواع کالاهایی را با تکنولوژی پیشرفته تولید می کند که می تواند مورد نیاز امیرنشین ها باشد.

در سال های پس از امضای پیمان صلح اسلو در ۱۹۹۳ بسیاری از امیرنشین ها درهای خود را به روی اسرائیلیان گشودند و روابط بازرگانی شکوفایی برقرار گردید. ولی پرزیدنت حسنی مبارک رئیس جمهوری وقت مصر از این وضع به خشم و نگرانی دچار شد و از امیرنشین خواست تا هنگامی که مشکل فلسطینی ها حل نشده، از برقراری روابط عملی با اسرائیل دوری جویند.

وزیر جدید امور خارجه، در ادامه گزارش خود در کمیسیون پارلمانی، به یک مورد دیگر از روابط با کشورهای اسلامی اشاره کرد که جنبه نوعی افشاگری داشت.

پرزیدنت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنان اخیر خود گفته بود که او با هرکشوری که دوست اسرائیل است دشمن خواهد بود و با هر کشوری که با اسرائیل خصومت ورزد دوستی خواهد کرد.

“ییسرائل کاتس” با اشاره به این سخنان فاش ساخت که هر روز کشتی های حامل کالاهای ساخت ترکیه در بندر حیفا در شمال اسرائیل لنگر می اندازند و کالاهایی را تخلیه می کنند که از راه زمینی از اسرائیل به اردن حمل می شود تا از آن جا به امیرنشین ها انتقال یابد. او گفت که از زمان آغاز جنگ خانگی در سوریه، استفاده از بنادر اسرائیل، برای بازرگانی ترکیه نقش کلیدی پیدا کرده است.

وزیر خارجه فاش ساخت که به یک همتای خود در امیرنشین های گفته است که کشورها ممکن است در اموری اختلاف نظر داشته و در حال ستیز باشند و در امور دیگری بتوانند به همکاری بپردازند و این سیاست را می توان در مورد روابط اسرائیل با امیرنشین به اجرا گذاشت.

و بنا به گزارش دیگری، بلندپایگان وزارت خارجه اسرائیل گله می کنند که وزیر جدید در رسیدگی به امور جاری وزارتخانه تحت سرپرستی خود وقت کافی صرف نمی کند و بسیاری از امور این وزارتخانه بدون رسیدگی باقی مانده است.

یادآوری می شود: ییسرائل کاتس تا دو ماه دیگر این سمت را به عهده دارد و قرار است شش هفته دیگر انتخابات عمومی جدید اسرائیل برگزار شود و در کابینه جدید، تغییرات اساسی صورت گیرد.

یک دیدگاه

Comments are closed.