وزیر خارجه امارات عربی متحده به مسلمانان و اعراب توصیه می کند یاد یهودیان قربانی هولوکاست را گرامی دارند

وزیر خارجه امارات عربی متحده به مناسبت یاد روز جهانی هولوکاست از جمله گفت: «بیایید به طور دست جمعی، یاد آن ارواح پاک را که قربانی منافع آلمان هیتلری شدند، گرامی بداریم»

در همان حال که سران حکومت اسلامی ایران ادعا می کنند که هولوکاست افسانه است و هیتلری یهودی کش نبود، وزیر خارجه امارات عربی متحده به همه اعراب و مسلمانان جهان توصیه کرد از این شیوه دروغ پردازانه دست بردارند و به یهودیانی که قربانی جنایات نازی ها شدند احترام گذارند و یاد آنان را محترم بدارند.

کشورهای عربی در گذشته، هنگامی که در ستیز با اسرائیل و خواهان نابودی این کشور بودند، همانند حکومت کنونی در ایران، ادعا می کردند که هولوکاست واقعیت ندارد و هیتلر جنایتی علیه یهودیان مرتکب نشده است. ولی اکنون عبدالله بن زیاد آلِ نَهیان وزیر خارجه امارات عربی متحده از آن سیاست ابراز انزجار می کند و از اعراب و مسلمانان می خواهد به موازین اخلاقی و بشری و انسان دوستی پایبند باشند و یاد قربانیان را گرامی دارند و هولوکاست را از یاد نبرند.

وزیر خارجه امارات عربی متحده به مناسبت یاد روز جهانی هولوکاست از جمله گفت: «بیایید به طور دست جمعی، یاد آن ارواح پاک را که قربانی منافع آلمان هیتلری شدند، گرامی بداریم». او در این پیام خود در توییتر نوشت: «بیایید اصول انسانی را در نظر بگریم و نژادپرستی را به گوشه ای اندازم و از تنفرزایی و افراط گرایی دوری جوییم».

وزیر خارجه امارات عربی متحده، ماه گذشته نیز متن مقاله یک روزنامه چاپ لندن را در توییتر خود قرار داد که دز آن به کشورهای عرب توصیه شده که با اسرائیل روابط عادی برقرار سازند. در این مقاله گفته شده: هنگام آن است که کشورهای اعراب پیمان عدم تعرض با اسرائیل امضا کنند و مناسبات همکاری و تشریک مساعی با اسرائیل را در پیش گیرند.

آگاهان می گویند که در یک سال اخیر، مناسبات دوستانه ای بین امیرنشین های حوزه خلیج فارس و اسرائیل برقرار گردیده که بخش اعظم آن همچنان محرمانه باقی مانده ولی سفر رسمی نخست وزیر اسراییل به سلطان نشین عمان و همچنین حضور ورزشکاران اسراییلی در مسابقات بین المللی در ابوظبی و برخی روابط دیگر، به صورت آشکار انجام گرفته است.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در تابستان گذشته در گزارشی نوشته بود که اسرائیل و امارات متحده برای رویارویی با خطرات امنیتی که از جانب حکومت ایران علیه امیرنشین ها گسترش می یابد، گفتگوهای محرمانه ای بین کارشناسان اسراییلی و امارات عربی متحده انجام گرفته است.