وزیر خارجه جدید سودان: «این کشور اسلامی نیز باید همانند کشورهای عرب، با اسرائیل ارتباط برقرار کند»

وزیر خارجه جدید کشور آفریقایی سودان، خانم عصمت عبدالله خواهان آن شد که کشورش، همانند بسیاری از ممالک عربی، نوعی روابط همکاری با اسرائیل برقرار کند، ولی در عین حال گفت که هنوز زمان انجام چنین اقدامی فرا نرسیده و سودان باید در مرحله نخست به حل مشکلات و معضلات داخلی خود بپردازد. در عین حال خانم عبدالله به طور تلویحی گفت که نوعی روابط نیز بین سودان و اسرائیل در جریان است، ولی درباره ماهیت آن توضیحی نداد.

وزیر خارجه جدید سودان که با شبکه تلویزیونی الجزیره سخن می گفت، از جمله اظهار داشت که دقیقا می داند که برخی کشورهای عربی دارای روابطی در سطوح مختلف با اسرائیل می باشند و دلیلی ندارد که سودان از این قافله عقب بماند. او بی آن که به ماهیت روابط پنهان با اسرائیل اشاره دقیق کند، گفت: سودان نیز یکی از کشورهای عرب محسوب می شود.

بانو عصمت عبدالله نخستین زنی در سودان است که به مقام وزارت خارجه می رسد. در حال حاضر رهبری سودان در دست یک دولت موقت است که از همکاری بین ارتش و سیاستمداران در آن کشور برپا شده است. نظامیان سودان، پس از برانداختن حکومت طولانی عمر البشیر، می کوشند با کمک سیاستمداران حرفه ای، اوضاع کشور خود را سروسامان بخشند.