وزیر خارجه روسیه می گوید که دولت مسکو خرسند خواهد بود که میزبان مذاکرات آشتی بین ایران و اسرائیل شود

وزیر خارجه روسیه گفت روسیه از میزبانی گفتگوهای آشتی بین حکومت اسلامی ایران و دولت اسرائیل خشنود خواهد شد

در همان حال که حکومت اسلامی ایران همچنان از نابودی اسرائیل سخن می گوید، دولت روسیه که با هر دو کشور روابط دوستانه و همکاری های نزدیک دارد، می گوید که بسیار خرسند خواهد شد، اگر بتواند میزبان مذاکرات صلح بین ایران و اسرائیل باشد.

آگاهان سیاسی می گویند که چنین احتمالی وجود ندارد. زیرا سیاست رژیم ایران برای نابودی اسرائیل، یک امر اساسی در هدف های منطقه ای و بین المللی آن به شمار می آید و تصور نمی رود که رژیم تهران، هرگز این سیاست را کنار گذارد.

وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود، این سخنان را ساعاتی پس از این سخنرانی در دیدار با خبرنگاران بیان داشت و گفت روسیه از میزبانی گفتگوهای آشتی بین حکومت اسلامی ایران و دولت اسرائیل خشنود خواهد شد.

لاوروف گفت از دیدگاه روسیه، تردیدی نیست که ایران و اسرائیل باید با یکدیگر وارد گفتگوهای آشتی شوند – و افزود: اگر طرفین مایل باشند این گفتگوها در مسکو انجام گیرد، دولت روسیه خرسند خواهد بود میزبانی این دیدار را به عهده داشته باشد.

وزیر خارجه روسیه در همین مصاحبه، به حکومت ایران همچنین حق دارد که در امور کشورهای همسایه دخالت کند، و در این رابطه گفت که نمی توان فعالیت های رژیم ایران را به چارچوب داخلی آن کشور محدود کرد.

به گفته آگاهان، روسیه بر این باور است که روابط دوستانه با ه ردو کشور اسرائیل و ایران، بر اهمیت بین المللی دولت مسکو می افزاید و روسیه را یک گام دیگر به رسیدن به مقام ابرقدرتی نزدیک می کند.

در هر حال، رژیم ایران آرزوی نابودی اسرائیل را یکی از حلقه های اساسی زنجیره سیاست خارجی خود می داند، و بی تردید هرگز با این کشور وارد گفتگو نخواهد شد.

یک دیدگاه

  1. اسرائیل با ایران هیچگونه مذاکره ای نخواهد کرد چرا که این پیشنهاد بسیار تحقیرانه و اشتباه است ۴۰ سال تهدید و شرارت بر علیه اسرائیل در همه عرصه ها حتی ورزش به توسط حاکمیت اسلامی ایران . حاکمیت ایران حاکمیت نیست که با ان مذاکره شود انها جمعی دزد و چپاولگرند که بر ملت خود هیچ رحم و ترحمی ندارند . امروز دستهای حمایتگر پنهان جمهوری اسلامی ایران به این دلیل که سقوط حاکمیت را هم داخلی و هم خارجی به زودی می بینند با اخرین طرح حقه میخواهند باب مذاکرات اسرائیل یا امریکا با ایران را باز کنند که فضای تنفسی به حاکمیت ضد بشر اسلامی ایران دهند که این یک اشتباه بزرگ است هر گونه نزدیکی به ایران در هر سطح مذاکره ای بر علیه منافع اسرائیل امریکا و ملت ایران وحاکمیتهای دمکراتیک عرب است . سیاستهای بین المللی پیچید تر از ان است که خطائی به این شکل بخواهد رخ دهد حاکمیت ایران در مقابل اسرائیل ضعفهای زیادی از هر لحاظ نظامی امنیتی و تسلیحاتی و غیره دارد . اسرائیل از هر جهت بر ایران اسلامی برتریت دارد . امریکا هم خوب میداند ایران کره نیست و باید به ایران حمله نظامی کرد .

Comments are closed.