وزیر خارجه عربستان: «با عادی سازی روابط با اسرائیل موافقیم، ولی پیش از آن باید مشکل فلسطینی ها حل شود»

وزیر خارجه عربستان، فیصل بن فرحان، در گفتگویی با خبرنگاران، عادی سازی روابط از جانب امیر نشین های عرب با اسرائیل را یک فرایند مثبت و سازنده توصیف کرد، ولی در عین حال از قول عربستان سعودی گفت: تا هنگامی که مساله صلح با فلسطینی ها روشن نشود، دولت ریاض در این راستا گام برنخواهد داشت.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که عربستان، امیرنشین های جنوب خلیج فارس را به عادی سازی روابط با اسرائیل تشویق کرده، ولی خود دولت ریاض راه شکیبایی در پیش گرفته و در این زمینه شتاب نمی کند.

فیصل بن فرحان در توضیح دیدگاه خود گفت: «دولت عربستان عادی سازی کامل روابط بین امیرنشین ها و دولت اسرائیل را امری مثبت می داند و از آن حمایت می کند، ولی در مورد عربستان، باید پیش از چنین اقدامی، اسرائیل و فلسطینیان به توافق نهایی رسیده باشند و برپایی کشور مستقل فلسطینی قطعی شود».

دولت عربستان حدود ده سال پیش یک طرح صلح جامع بین اسرائیل و فلسطینیان ارائه داد که بعدها در اتحادیه عرب نیز تصویب شد و به صورت سیاست همه اعراب درآمد. ولی عربستان در آن طرح از جمله خواستار گردیده که همه فلسطینیان که در کشورهای منطقه و دنیا هستند باید اجازه یابند در اسرائیل ساکن شوند و ظاهرا به خانه های قبل از جنگ خود باز گردند.

این خواسته به مفهوم آن است که از دیدگاه عربستان، نه تنها باید یک کشور مستقل فلسطینی برپا شود، بلکه فلسطینیان باید اجازه داشته باشند در خاک اسرائیل نیز ساکن شوند. از آن جا که اعراب می گویند سه میلیون نفر فلسطینی در سراسر جهان پراکنده هستند، عربستان با پیشنهاد خود می خواهد کشور اسرائیل را نیز به سرزمینی مبدل سازد که اکثر ساکنان آن فلسطینی باشند و هویت کشور یهودی از میان برود.

با این همه، دولت عربستان برای کمک به تقویت پایه های صلح در منطقه، به هواپیماهای مسافری اسرائیل، بحرین و امارات عربی متحده اجازه داده در پرواز به کشورهای یکدیگر، از حریم هوایی عربستان بگذرند.