وزیر خارجه لبنان اعلام کناره گیری کرد. اعتراض های مردمی در لبنان ادامه دارد و بر مشکلات حزب الله افزوده می شود

پس از هفته ها ناآرامی و اعتراض های مردمی در لبنان، که بخشی از آن متوجه فتنه گری های حزب الله می باشد، وزیر خارجه آن کشور ناصف یوسف حتی اعلام کرد که از سمت خود کناره گیری می کند، زیرا در شرایط کنونی قادر به انجام وظایف خود نیست.

وزیر خارجه در دیدار با حسن دیاب نخست وزیر لبنان، کناره گیری خود را رسما به آگاهی او رساند.

عمده مشکلات اقتصادی لبنان، که روزگاری سوئیس خاورمیانه نام داشت، فعالیت های تخریبی حزب الله است که موجب برقراری تحریم های اقتصادی از جانب ایالات متحده و شماری از کشورهای اروپایی گردید و لبنان را با بحران شدید مالی روبرو ساخت. ولی سوء مدیریت و همچنین فساد مالی نیز از علل این ورشکستگی اقتصادی می باشد.

از آن جا که حزب الله با نشان دادن قدرت، حاضر نیست از عملیات تعرضی دست بردارد و خوی تروریستی خود را کنار گذارد، وزیر خارجه مستعفی لبنان به این نتیجه رسیده بود که با ادامه ستیزه خویی های حزب الله و نبردی که به دستور حکومت ایران علیه اسرائیل به راه انداخته، ایجاد تغییر و انجام اصلاحات در ساختار حکومتی امکان ندارد و تنها راهی که در برابر او می ماند کناره گیری از مقام وزارت خارجه است.

ناصف یوسف حتی، در بیان این دیدگاه، در استعفانامه ای که امروز (دوشنبه) انتشار داد نوشت: «علت این کناره گیری، فقدان یک اراده واقعی برای انجام اصلاحات ساختاری و کلی که ضرورت آن از سوی جامعه ما و جامعه جهانی اعلام شده»، انتقاد کرد.

او همچنین تاکید کرد: «برای ساختن یک دولت، باید امیدواری‌های خلاق داشت، یک دیدگاه روشن، نیت‌های صادق، فرهنگ قانون و دولت قانون».

در همان حال که آشوب در لبنان ادامه دارد و آن کشور به آستانه سقوط نزدیک شده است، حزب الله لبنان همچنان به تهدید جنگی علیه اسرائیل ادامه می دهد.

کارشناسان امور سیاسی در اسرائیل به دولت توصیه می کنند که بدون افزایش تنش جنگی با حزب الله، بکوشد آن گروه را با شیوه های دیپلماتیک و غیرنظامی از صحنه بیرون راند.