وزیر خزانه داری آمریکا: تحریم های بیشتری علیه رژیم ایران برقرار می کنیم

در همان حال که دنیا در انتظار شنیدن تصمیم پرزیدنت ترامپ است، وزیر خزانه داری ایالات متحده، استیون مِنوچین خبر داد که دولت واشنگتن قصد دارد تحریم های بیشتری را علیه حکومت اسلامی ایران برقرار کند. او گفت که پرزیدنت ترامپ به صراحت تاکید کرده است که باید در مُفاد توافق برجام تجدید نظرهای اساسی به عمل آید.

استیون منوچین به خبرنگاران گفت: «انتظار دارم که پرزیدنت ترامپ تحریم های بیشتری علیه رژیم ایران اِعمال کند».

وزیر خزانه داری ایالات متحده افزوده گفت: «ما همچنان رفتارهای حکومت ایران را زیر نظر داریم و طرح های جدیدی را برای تحریم آماده کرده ایم»

پیش از این نیز، خبرگزاری ها با استناد به منابع خبری موثق در واشنگتن ارزیابی کرده بودند که حتی اگر پرزیدنت ترامپ ادامه پای بندی به برجام را اعلام کند و تحریم های بین المللی همچنان به حال تعلیق باقی بماند، این احتمال زیاد وجود دارد که ایالات متحده به طور مستقل تحریم های بیشتری علیه رژیم ایران برقرار کند.

استیون منوچین فاش ساخت که پرزیدنت ترامپ چندین بار به روشنی گفته است که باید توافق اتمی با حکومت ایران تغییر یابد.

وزیر خزانه داری ایالات متحده، همانند بسیاری دیگر از سیاستمداران آمریکایی در هفته های اخیر، به فعالیت های موشکی ایران و دخالت نظامی آن در کشورهای همسایه اشاره کرد که از دیدگاه دولت واشنگتن، “نقض روح برجام” محسوب می شود.

یکی از بندهای برجام که مورد مخالفت شدید ایالات متحده قرار دارد آن است که پس از گذشت دوران محدودیت فعالیت های اتمی، حکومت ایران اجازه خواهد داشت همه فعالیت های خود را از سرگیرد و حتی آن را شتاب بخشد – امری که دنیا را با یک خطر جدی تر و وخیم تر روبرو خواهد ساخت.