وزیر دفاع آمریکا به اورشلیم می آید تا به بحث درباره حفظ برتری هوایی اسرائیل ادامه دهد

وزیر دفاع ایالات متحده، مارک اسپر امروز (چهارشنبه) به اورشلیم می آید تا درباره مساله فروش جنگنده های رادارگریز اف ۳۵ به امارات عربی متحده، با مقامات ارشد اسرائیل و به ویژه با سران نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل به گفتگو بپردازد.

ابراز موافقت رهبران اسرائیل با این معامله، در داخل کشور موجب بحث و جدل شده و برخی بر این باورند که مجهز شدن کشورهای عرب به پیشرفته ترین جنگنده آمریکایی، ممکن توازن نیروها در خاورمیانه را به زیان اسرائیل برهم زند و اکنون این پرسش مطرح است که چگونه می توان این توازن را همچنان حفظ کرد.

مشکل در آن است که بدنبال امارات عربی متحده، امیرنشین قطر نیز خواهان خرید این نوع هواپیماهای جنگی شده و بی تردید درخواست خرید از جانب عربستان سعودی نیز در راه خواهد بود و این امر ممکن است توازن قدرت هوایی را کاملا برهم زند.

به گفته آگاهان اسرائیلی، هدف آمدن مارک اسپر به اورشلیم آن است که بررسی شود چه امتیازات متقابلی را ایالات متحده می تواند به اسرائیل بدهد.

گفتگوهای مقدماتی در این زمینه، هفته پیش با سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن انجام گرفت.

اسرائیل تقاضای شمار بیشتری از هواپیماهای اف ۳۵ و جنگنده های قدیمی ولی بسیار قدرتمند اف ۱۵ را مطرح ساخته است. ولی هزینه این خرید به پنج میلیارد و پانصد میلیون دلار می رسد و پرسش در آن است که اسرائیل چگونه می تواند این مبلغ را تهیه کند، زیرا اگر از بودجه وزارت دفاع باشد، به تامین مالی امور دیگری نظامی و دفاعی آسیب می رساند.

اکنون پرسش در آن است که ایالات متحده چه امتیازات مالی می تواند به اسرائیل بدهد؟

دیدارهای امروز در اورشلیم، سومین دور گفتگوهای اسرائیل و ایالات متحده در این زمینه می باشد.

آشنایان امور در اورشلیم می گویند که اسرائیل قادر نخواهد بود ایالات متحده را از فروش ده ها فروند اف ۳۵ به امیرنشین های عرب جلوگیری کند و اکنون پرسش آن است که چگونه می توان توازن نظامی موجود را حفظ کرد.