وزیر دفاع اسرائیل ادعای واشنگتن پست را دایر بر توطئه اسرائیل و ترامپ برای تضعیف ملک عبدالله اردن را دروغ خواند

اطرافیان وزیر دفاع اسرائیل می گویند گزارش یک رسانه آمریکایی که اسرائیل همراه با دولت پرزیدنت دونالد ترامپ قصد داشته ملک عبدالله دوم را از تخت سلطنتی در اردن پایین بکشد و برادر ناتنی پادشاه را جانشین او سازد پایه و اساسی ندرد و اسرائیل هرگز در این ماجرای خیالی نقشی ایفا نکرده است.

روزنامه واشنگتن پست در شماره دیروز خود نوشته بود که چون ظاهرا ملک عبدالله دوم با طرح صلح پرزیدنت ترامپ در مورد پیشبرد صلح بین اسرائیل و کشورهای عرب، موسوم به “پیمان ابراهیم” موافقت چندانی نداشته، اسرائیل و آمریکا قصد تضعیف موقعیت او را داشته اند.

سه ماه پیش اعلام شد که ملک عبدالله برادر ناتنی خود را ممنوع الکلام ساخته و به او اجازه نداده است از کاخ سلطنتی بیرون آید و درباره امور سیاسی اظهار نظر کند.

نزدیکان بنی گانتس در وزارت دفاع اسرائیل گفتند که وی در سال اخیر بیشترین تلاش خود را به عمل آورده که موقعیت ملک عبدالله در اردن، هر چه بیشتر تقویت شود و حتی در این راستا یک دیدار محرمانه نیز با پادشاه اردن انجام داده است.

این منابع خبری افزوده گفتند که بنی گانتس، با ادامه مقام وزارت دفاع در دولت آینده، همچنان به تلاش برای تحکیم روابط با دولت های مصر و اردن ادامه خواهد داد. مصر که بزرگترین و پرقدرت ترین کشور عربی محسوب می شود، نخستین دولتی بود که کوتاه مدتی پیش از به روی کار آمدن روح الله خمینی در ایران، قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرد و ده سال پس از آن نیز دولت اردن با اسرائیل صلح کرد.

نزدیکان وزیر دفاع گفتند که از دیدگاه اسرائیل، مصر و اردن دو کشور میانه رو و صلح خواه در خاورمیانه هستند که باید آنها را پشتیبانی کرد و در راه تحکیم روابط فیمابین کوشید.

روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود این احتمال را مطرح ساخته بود که برادر ناتنی ملک عبدالله قصد داشته علیه وی به کودتا دست بزند و ظاهرا پرزیدنت ترامپ و دولت اسرائیل با این اقدام موافق بوده اند زیرا ملک عبدالله از روند صلح امیرنشین های عرب با اسرائیل، به طور قاطعانه طرفداری نکرده بود.